CAS Swoszowice harmonogram na 2019 r.

Zadanie publiczne pn. CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW SWOSZOWICE /CASS/ jest realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS.

CAS Swoszowice harmonogram na 2019 r.
Fot. Kraków Dla Seniora

 

 

Udział Uczestników/ Uczestniczek w projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia dla Seniorów prowadzone są w Szkole Podstawowej w Rajsku, ul. Tuchowska 113 w Krakowie, w dzielnicy X Swoszowice. Dopuszcza się w projekcie realizację zajęć poza wskazanym miejscem jeśli tego wymaga specyfika zajęć.

W ramach Projektu zaplanowano zajęcia edukacyjno – rozwojowe, kulturalne, ruchowe /sala gimnastyczna, basen z terapeutą/, z wiedzy obywatelskiej, z fotografii, ze zdrowego żywienia. Zajęcia zaplanowane są w sposób różnorodny i publikowane w formie miesięcznego harmonogramu na stronie internetowej SIS LEGE ARTIS:

http://sislegeartis.pl/nasze-realizacje/cas-swoszowice/

 

  1.   PDF   od 11 stycznia
  2.   PDF    LUTY
  3.   PDF    MARZEC
  4.    PDF   KWIECIEŃ
  5.    PDF    MAJ
Adres:
ul. Tuchowska 113, Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora