PASIOS - Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 - 2020

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy osiągnęli wiek 60 lat. Jego celem jest poprawa jakości i poziomu życia tej grupy społecznej poprzez promowanie aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej.

PASIOS - Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 - 2020
Fot. Kraków Dla Seniora

 

Program jest koordynowany przez Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, a jego realizatorami są organizacje pozarządowe oraz inne komórki Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, uniwersytetami trzeciego wieku, Radami Dzielnic, Krakowskim Centrum Seniora oraz lokalnymi Centrami Aktywności Seniorów.

Z treścią Programu można zapoznać się tutaj: Uchwała nr VIII/112/15 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020.

Adres:
Osiedle Centrum C 10, 31-931 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora