Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1069 pasujących obiektów:
Polityka społeczna to szczególny zakres działań miasta. Koncentruje się na tym, co dla miasta najważniejsze – na sprawach dotyczących codziennego życia mieszkańców. W strukturach magistratu od roku funkcjonuje osobny wydział koordynujący działania Krakowa w obszarze polityki społecznej oraz zdrowia.
prezentacja analiz przestrzennych wybranych zjawisk społeczno ekonomicznych
W związku z licznymi informacjami prasowymi, a nade wszystko opublikowanym przez tzw. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej stanowiskiem w kwestii odwołania Pani M. Ziółkowskiej ze stanowiska dyrektora Bunkra Sztuki, pragnę zdementować pojawiające się w tej kwestii insynuacje i pomówienia.
Dzisiaj (22 września, środa) radni miasta Krakowa podejmą decyzję w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Kraków Projektu „Opiekun Środowiskowy” w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas dzisiejszej (25 stycznia, środa) sesji, radni Miasta Krakowa zapoznają się z projektem uchwały grupy radnych w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej w postaci bonu imiennego z tytułu urodzenia się dziecka. Projekt uchwały, który zmienia formę przyznawania gminnego becikowego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.
Podczas dzisiejszej (8 lutego, środa) sesji, radni Miasta Krakowa podejmą decyzję w sprawie projektu uchwały grupy radnych dotyczącego ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej w postaci bonu imiennego z tytułu urodzenia się dziecka. Projekt uchwały, który zmienia formę przyznawania gminnego becikowego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.
W ramach Resortowego Programu „Maluch", ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Miejska Kraków uzyskała w ub. r. dotację w wysokości 215 tys. zł. Dzięki temu udało się pozyskać 115 nowych miejsc w żłobkach. W piątek (1 marca) Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz odwiedził z przedstawicielami władz Miasta Żłobek Samorządowy nr 21 przy ul. Lekarskiej 3, gdzie udało się pozyskać dodatkowych 60 miejsc.
Przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych, mediów i instytucji wzięli we wtorek (20 sierpnia) udział w spotkaniu dotyczącym współpracy i dialogu między przedstawicielami tych służb a osobami pochodzenia afrykańskiego w Polsce. W spotkaniu uczestniczyła Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okońska – Walkowicz.
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej otrzymała informację w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, gminnej pomocy, likwidacji barier komunikacyjnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej RMK zajęła się tematami, które co sezon powracają w jej pracach. Program pomocy bezdomnym i bezrobotnym - rozeznanie możliwości utrzymania ze środków gminnych, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jadłodajni oraz noclegowni w okresie zimowym. Zaopiniowano również dwa projekty uchwał oraz interweniowano w sprawie Banku Żywności.