Edukacja do późnej dorosłości rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Edukacja do późnej dorosłości

Urząd Miasta Krakowa zaprasza do udziału w programie kierowanym do szkół pn. „Edukacja do późnej dorosłości”. Program ma na celu przygotowywać dzieci i młodzież do tego etapu życia, tj. do „starości”, a jest odpowiedzią miasta Krakowa na wyzwania demograficzne i społeczne.

 

Chcemy by program był przyczynkiem do budowania takich  postaw dzieci i młodzieży, które sprawią, że ich starość – pomimo zmieniających się dynamicznie warunków zewnętrznych – będzie mogła być czasem pełnym radości, satysfakcji, dobrego samopoczucia i wysokiej samooceny.

W praktyce chcemy uświadamiać dzieci i młodzież, że „starość” jest naturalnym etapem życia człowieka. Uczyć dzieci w stosunku do osób starszych zrozumienia, życzliwości i szacunku. Uświadamiać ich w zakresie wrażliwości na potrzeby osób starszych. Przełamywać stereotypy dotyczące negatywnego wizerunku starości.

Dotychczas zorganizowaliśmy trzy konferencje, które pozwoliły przybliżyć jak ważne jest, aby przygotowywać dzieci i młodzież do „starości”.

Urząd ogłosił również konkurs na scenariusz pt. „Uczymy się starości”, który skierowany był do nauczycieli szkół samorządowych na wszystkich etapach edukacyjnych. Celem konkursu było przygotowanie zestawu scenariuszy dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pedagogów i psychologów. Scenariusze mogły odnosić się do lekcji wychowawczych i przedmiotowych na każdym etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Zaproponowaliśmy poniższe zakresy tematyczne dla zgłaszanych projektów:

 • uświadomienie uczniom nieuchronności starzenia się organizmu i konsekwencji tego procesu,
 • ukazanie starości jako rozwojowego etapu życia wraz z radościami i troskami, którego kształt zależy głównie od sposobu, w jaki się do niego przygotujemy,
 • promowanie pozytywnych modeli starzenia się,
 • przedstawienie wielowymiarowości obrazu starości w literaturze i innych formach sztuki,
 • promowanie empatycznej postawy uczniów w stosunku do osób starszych,
 • promowanie świadomej odpowiedzialności za swoje wybory dotyczące stylu życia, sposobu spędzania wolnego czasu, właściwego odżywiania, wyboru zawodu etc.,
 • promowanie międzypokoleniowego uczenia się,
 • przedstawienie osób.

Certyfikat „Szkoły Łączącej Pokolenia”. Warunki otrzymania certyfikatu jest:

 1. dwukrotny udział szkoły w konkursie „Działajmy Razem”, przy czym będziemy zaliczać udziały w poprzednich edycjach - regulamin
 2. udokumentowane przeprowadzenie lekcji zgodnie ze scenariuszem projektu nagrodzonego w ramach konkursu „Uczymy się starości” - scenariusze
 3. udokumentowana współpraca Samorządu Uczniowskiego szkoły z dziadkami uczniów szkoły
 4. zarejestrowanie szkoły w programie „Edukacja do starości” zgodnie z instrukcją -instrukcja

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Bożena Opach
Podmiot publikujący: Dla seniora
Data publikacji: 2019-10-01
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót