górne tło

PASIOS - Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021 - 2025

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy osiągnęli wiek 60 lat. Jego celem jest poprawa jakości i poziomu życia tej grupy społecznej poprzez promowanie aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej.

 

Program koordynuje Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa dr Anna Okońska-Walkowicz oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, a jego realizatorami są organizacje pozarządowe oraz inne komórki Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz lokalnymi Centrami Aktywności Seniorów.

Z treścią Programu można zapoznać się tutaj: Uchwała nr LII/1454/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025.

Film o seniorach

zapraszamy do obejrzenia filmu