Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 344 pasujących obiektów:
Grodzki Urząd Pracy zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu „Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016 – 2020 w Gminie Miejskiej Kraków”. Konsultacje trwają do 4 kwietnia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie „Małopolska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia". Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych z Krakowa Podgórza, a szczególnie do osób samotnie wychowujących dzieci.
Urząd Miasta wraz z Grodzkim Urzędem Pracy i Uniwersytetem Pedagogicznym podejmują inicjatywę, która ma na celu aktywizację zawodową absolwentów pedagogiki mieszkających  w Krakowie. Młodzi nauczyciele dostaną możliwość odbycia rocznego stażu w przedszkolach samorządowych. O nowych propozycjach Wydziału Edukacji i Urzędu Pracy mówiono podczas posiedzenia Komisji Edukacji RMK.
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od maja realizuje projekt „Tak, potrafię!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Celem jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 160 Małopolan biernych zawodowo, w tym również mieszkańców Krakowa.
Rozpoczął się nabór do trzeciej edycji projektu „Aktywni – Efektywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z programu płatnych staży z możliwością zatrudnienia mogą skorzystać osoby niepracujące w wieku 18–64 lat. To szansa na aktywizację zawodową i zmianę sytuacji życiowej.
Kraków otrzymał pierwsze miejsce w ogólnopolskim Rankingu Dziennika Gazety Prawnej pn. „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” w kategorii dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Drugie miejsce zajął Poznań, a trzecie Toruń. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się we wtorek, 16 października w Kielcach podczas uroczystej konferencji „Czas wolny Polaków”.
1 maja 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej. Na przestrzeni 15 lat, od chwili wejścia do wspólnoty europejskiej i okresu przedakcesyjnego, Kraków skorzystał z blisko 4,8 mld zł dofinansowania. Dzięki wsparciu z UE miasto zrealizowało 23 projekty o wartości ponad 100 mln zł, ukierunkowane na wsparcie bezrobotnych oraz polepszenie jakości usług oferowanych przez Grodzki Urząd Pracy.
„Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób wykluczonych społecznie i rozwój lokalny, osiągane dzięki prowadzeniu dobrze prosperującego biznesu to ciekawe wyzwanie. Okazuje się, że w Małopolsce to rozwiązanie sprawdza się znakomicie.
Miasto realizuje pionierski projekt aktywizacji zawodowej osób, których zaległości powstały w wyniku  braku zatrudnienia. We współpracy z Centrum Integracji Społecznej oraz przy udziale Grodzkiego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wdraża program mający na celu zmniejszenie zadłużenia komunalnych lokali mieszkalnych poprzez umożliwienie dłużnikom zatrudnienia. Uzyskane w ten sposób środki finansowe umożliwiają im  spłatę zaległości. Odpracowanie zadłużenia polega na uczestnictwie  w Centrum Integracji Społecznej,  przygotowaniu zawodowym  w miejscu pracy lub robotach publicznych.