CAS Swoszowice harmonogram na 2020 r.

Zadanie publiczne pn. CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW SWOSZOWICE /CASS/ jest realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS.

CAS Swoszowice harmonogram na 2020 r.
Fot. Kraków Dla Seniora

 

 

Udział Uczestników/ Uczestniczek w projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia dla Seniorów prowadzone są w Szkole Podstawowej w Rajsku, ul. Tuchowska 113 w Krakowie, w dzielnicy X Swoszowice. Dopuszcza się w projekcie realizację zajęć poza wskazanym miejscem jeśli tego wymaga specyfika zajęć.

W ramach Projektu zaplanowano zajęcia edukacyjno – rozwojowe, kulturalne, ruchowe /sala gimnastyczna, basen z terapeutą/, z wiedzy obywatelskiej, z fotografii, ze zdrowego żywienia. Zajęcia zaplanowane są w sposób różnorodny i publikowane w formie miesięcznego harmonogramu na stronie internetowej SIS LEGE ARTIS:

http://sislegeartis.pl/nasze-realizacje/cas-swoszowice/

 

 1.   PDF   od 15 stycznia
 2.   PDF   LUTY
 3.   PDF   MARZEC 
 4.   PDF   od 8 lipca
 5.   PDF   od 23 lipca
 6.   PDF   SIERPIEŃ 
 7.   PDF   WRZESIEŃ   
    
  PDF    od 2 do 13 września zajęcia zawieszone
    
  PDF    od 16 września
 8.   PDF    PAŹDZIERNIK
   
  PDF    od 16 października zawieszone
 9.   PDF    od 8 grudnia
      
Adres:
ul. Tuchowska 113, 30-698 Kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: Renata Dulska
Podmiot publikujący: Dla seniora