Komunikat archiwalny

Rada Krakowskich Seniorów pomaga

Członkowie Rady Krakowskich Seniorów oraz współpracujący z nimi seniorzy w czasie epidemii pozostają w domu, ale jak tylko mogą – z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa – włączają się w walkę z koronawirusem. Prawie 5 tysięcy maseczek, uszytych przez RKS oraz zaprzyjaźnione grupy seniorów, trafiło już do najbardziej potrzebujących lokalnych instytucji pomocowych i pracowników służby zdrowia.

Rada Krakowskich Seniorów pomaga
Fot. Rada Krakowskich Seniorów

Poniżej publikujemy podziękowania Pana Antoniego Wiatra, Przewodniczącego Rady Krakowskich Seniorów:

W sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusem, z zachowaniem ograniczeń bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem i aby ustrzec Członków RKS przed wychodzeniem z domu – Rada Krakowskich Seniorów podjęła dwa rodzaje niesienia pomocy innym.

Członkowie Rady poprzez Sekretarza RKS Wiesławę Zboroch zgłaszają do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia chętnych wolontariuszy, osoby pełnoletnie w wieku do 45-50 lat, które mogą pomagać Seniorom.

Od 24 marca 2020 r. Członkowie RKS rozpoczęli szycie maseczek, które w porozumieniu z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przekazujemy podmiotom działającym na rzecz osób starszych. Maseczki szyją Członkinie oraz Członkowie Rady Krakowskich Seniorów i współpracująca z nimi liczna grupa Seniorów Krakowa. Do 8 kwietnia 2020 r. do szycia włączyło się 51 osób. Najliczniejsze grupy to Seniorki skupione wokół Koleżanki Wiesławy Zboroch i jej Klubu Seniorek „Carino” w Chałupkach w Nowej Hucie, wokół Koleżanki Sybili Borowickiej i jej Stowarzyszenia „Radosny Senior”, pracownicy i Seniorzy z Domów i Klubów Senior Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie i przedstawiciele trzech Centrów Aktywności Seniora.

 

Obecnie uszytych jest 4.900 maseczek bawełnianych, które po wypraniu w wysokiej temperaturze i wyprasowaniu pod parą, mogą być wielokrotnego użytku, a w szyciu jest dalsze 1.500 sztuk maseczek.

Maseczki są prasowane pod parą i przed zapakowaniem przebywają w komorze z ozonowanym powietrzem.

RKS Maseczki_2

Aktualnie Rada Krakowskich Seniorów przekazała 4.500 masek i otrzymały je następujące instytucje:

  • Polski Czerwony Krzyż – opiekunki, obsługujące chorych nie wychodzących z domu,
  • Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych przy ul. Wielickiej 267,
  • Ośrodek Zbiorowej Kwarantanny,
  • Domy Pomocy Społecznej,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pracownicy usług opiekuńczych,
  • Przychodnia Wad Słuchu Polskiego Związku Głuchych,
  • Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzy w Krakowie (którzy często interweniujący na autostradzie koło Skawiny) ,
  • Bank Żywności – Oddział w Krakowie,
  • Miejski Szpital Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – który otrzymał najwięcej maseczek tj. 2.100 sztuk.

Pragniemy podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom szyjącym maseczki, za natychmiastowy odzew na propozycję szycia, tym bardziej że jesteśmy grupą wiekową podlegającą ochronie przed obecnym zagrożeniem (i osoby szyjące maski są tego świadome – wiemy o tym z codziennej z nimi współpracy). Za wielkie oddanie, zapał i chęć pomocy, która może uratować zdrowie i życie innym.

Niektóre Koleżanki zasiadły do maszyny do szycia po kilkudziesięciu latach. Ponad 10.000 wykrojów bezpłatnie wykonała maszynowo krawcowa w wieku emerytalnym (właścicielka warsztatu krawieckiego). Młodzi pracownicy MDDPS tną gumki, druciki, przygotowują zestawy, kupują półprodukty do szycia maseczek, wydobywając je w obecnych warunkach „z pod ziemi”.

Antoni Wiatr, Przewodniczący RKS

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także
POLECAMY