Komunikat archiwalny

Kraków otwarty na Seniorów

Akcja społeczna „Miejsca Przyjazne Seniorom” wskazuje miejsca w przestrzeni miejskiej, które odpowiadają na potrzeby osób starszych. Są to zarówno placówki usługowe, jak i instytucje kultury czy rekreacji, w których seniorzy mogą swobodnie spędzać czas.

Kraków otwarty na Seniorów
Fot. Kraków Dla Seniora

„Miejsca przyjazne seniorom” to akcja, która dedykowana jest różnym podmiotom działającym w obszarze kultury, edukacji, medycyny oraz użyteczności publicznej i usług, oraz wszystkich innych jednostek, które kierują swoje działania do seniorów w Krakowie. Jej celem jest zwiększenie liczby miejsc, które wychodzą naprzeciw potrzebom właśnie dla tych osób.
- Samorząd Województwa Małopolskiego i Gmina Miejska Kraków co roku ogłaszają akcję, podczas której można zgłaszać miejsca przyjazne seniorom. Odbywają się w nich wizytacje wraz z samymi zainteresowanymi, a jeśli spełnią odpowiednie kryteria, to przyznawany zostaje im specjalny certyfikat – mówi Mateusz Płoskonka, Dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.
Aby otrzymać certyfikat, w miejscach biorących udział w akcji, osoby starsze muszą czuć się swobodnie i być traktowane w sposób godny i z kulturą. Oferta powinna trafnie odpowiadać na potrzeby seniorów w kwestii usług, produktów lub zniżek, a także poprzez dostosowanie infrastruktury przestrzeni. Te, które zostaną wybrane przez Kapitułę, mogą przez trzy lata posługiwać się specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. W ostatniej edycji nagrodzonych zostało trzynaście jednostek, w tym biblioteki czy placówki rekreacyjne.
Więcej informacji o akcji na stronie: www.dlaseniora.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Zawadzka-Wojtaszek
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także
POLECAMY