Komunikat archiwalny

Miejsce przyjazne seniorom - VIII edycja. Przedłużenie terminu składania zgłoszeń.

Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków zapraszają do udziału w VIII edycji akcji społecznej "Miejsce przyjazne seniorom". Jej celem jest współtworzenie na terenie miasta Krakowa przestrzeni, która wpływając na dobre samopoczucie seniorów, będzie wyrazem naszej wspólnej troski wobec środowiska osób starszych, a także pomoże im w realizowaniu codziennych potrzeb. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia.

Miejsce przyjazne seniorom - VIII edycja. Przedłużenie terminu składania zgłoszeń.
Fot. Kraków Dla Seniora

Chcemy promować działające na terenie miasta Krakowa „miejsca przyjazne seniorom”: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne, użyteczności publicznej i inne, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane, a których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

W VIII edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

 • instytucje,
 • firmy,
 • organizacje,
 • urzędy,
 • osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadające pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu).

Aspirować do certyfikatu mogą również inne instytucje, które:

 • posiadają ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,
 • utrzymują i rozbudowują ofertę,
 • potrafią dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,
 •  realizują zniżki i rabaty dla seniorów,
 • posiadają architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do potrzeb osób  starszych,
 • są otwarci na potrzeby osób starszych i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom,
 • są miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Uwaga! Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań!!!

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 20 sierpnia 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego).

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.

Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacja zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa, która przygotowuje listę wizytacji, przedkładana następnie do oceny przez Kapitułę konkursową, która weryfikuje przyznane certyfikaty, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę decyzyjną.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 31 października 2018 r.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz dlaseniora.krakow.pl

Równorzędnymi organizatorami i realizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Akcja realizowana jest w oparciu o Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, które zostało zawarte 24 maja 2011 r. między Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.

Z regulaminem konkursu i formularzami zgłoszeniowymi można zapoznać się TUTAJ.

Organizatorzy MPS 2018

PDF  OGŁOSZENIE DO POBRANIA

Tagi: seniorzy, akcja

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także