Komunikat archiwalny

Konkurs Drzewo Pokoleń

Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zapraszają do udziału w ogólnopolskim Konkursie Drzewo Pokoleń. Celem konkursu jest promocja projektów i inicjatyw poświęconych zdrowemu starzeniu się oraz integracji międzypokoleniowej, realizowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne oraz przedstawicieli biznesu.
 

Konkurs Drzewo Pokoleń
Fot. Kraków Dla Seniora

II Edycja Konkursu Drzewo Pokoleń stanowi integralną część „IV Łódzkich Senioraliów” - dwóch tygodni wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi, których celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał.

Konkurs Drzewo Pokoleń ma w celu wyłonienie oraz uhonorowanie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych. Walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym społeczeństwa, to tylko niektóre z najczęściej wymienianych problemów, przed jakimi stają osoby starsze. Dlatego też realizacja projektów w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się, wszelkie działania, które mogą zwrócić uwagę na problemy osób w podeszłym wieku, a także działalność polegająca na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań, przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, są dziś tak bardzo istotne. Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny oraz  Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dążąc do integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu oraz integracji pokoleniowej, podejmowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu i środowisk seniorskich, postanowiły wyróżnić inicjatywy, których efekty mają wymiar szczególny.

Informacje o Konkursie Drzewo Pokoleń - www.drzewopokolen.umed.pl

NAGRODA

Nagroda zostanie wręczona Zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych podczas Gali Konkursu, która stanowić będzie również oficjalne zakończenie „IV Łódzkich Senioraliów”.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursu dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

WAŻNE DATY

  • 01.03.2017 r. - 31.03.2017 r. - przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie „Drzewo Pokoleń” - który stanowić będzie integralną część „IV Łódzkich Senioraliów”;
  • 28.04.2017 r. - 19.05.2017 r. - głosowanie on-line na laureatów wyłonionych przez kapitułę konkursu „Drzewo Pokoleń”;
  • 26.05.2017 r. - uroczysta Gala Konkursu „Drzewo Pokoleń” - Gala Konkursu Drzewo Pokoleń odbędzie się w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Gali towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla Zwycięzców poszczególnych kategorii oraz koncert.

PDF REGULAMIN KONKURSU

DOC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DRZEWO-POKOLEN-logo-RGB.png

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK JACHOWICZ
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także