Komunikat archiwalny

Wiosna, Lato, Jesień Życia - konkurs fotograficzny dla uczniów

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej i Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym „Wiosna, Lato, Jesień Życia”. Termin zgłaszania prac upływa 20 maja 2018 r.

Wiosna, Lato, Jesień Życia - konkurs fotograficzny dla uczniów
Fot. Kraków Dla Seniora

Celem konkursu organizowanego w ramach projektu „SiM Seniorzy i My - Projekt edukacyjny dla przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych w Krakowie” jest:

  • zachęcenie dzieci, młodzieży i nauczycieli do zainteresowania się tematyką zmian demograficznych i relacji pomiędzy pokoleniami,
  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży poprzez sztukę na problematykę starzenia się społeczeństwa, starości i relacji międzygeneracyjnych,
  • kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla każdego okresu życia,
  • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach w krakowskich domach kultury, świetlicach, klubach młodzieżowych i placówkach wsparcia dziennego.

Praca powinna być wykonana dowolną techniką fotograficzną (np. chronofotografia, fotografia otworkowa, tilt-shift, stereofotografia etc.) i dostarczona w formacie A4 (osobiście lub drogą pocztową) do dnia 20 maja do sekretariatu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, ul. Wielopole 17A, pok. 412.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Senioraliów 2018 – Dni Dialogu Międzypokoleniowego w dniach 7-9 czerwca, a wybrane prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej.

Więcej informacji:

Piotr Brydniak, tel. 12 616-8216,
e-mail: Piotr.Brydniak@um.krakow.pl

DOC REGULAMIN KONKURSU [DO POBRANIA]

DOC OŚWIADCZENIE [DO POBRANIA]

Adres:
ul. Wielopole 17a, Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK JACHOWICZ
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także