Centrum Kultury Podgórza

Adres:
ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków

Opis

Laureat IX edycji "Miejsce przyjazne seniorom"

KLUBY SENIORA w Centrum Kultury Podgórza

Z myślą o osobach w wieku 60+ w Centrum Kultury Podgórza powstały Kluby Seniora, w ramach których regularnie organizowane są spotkania tematyczne, zajęcia rekreacyjne, integracyjne i kulturalne oraz wycieczki dedykowane tej grupie wiekowej. Do każdego z klubów można dołączyć w każdej chwili. Dla posiadaczy Karty Seniora CKP udział w zajęciach organizowanych w ramach Klubów Seniora jest bezpłatny.

Podgórski Klub Seniora w siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza | ul. Sokolska 13
Z myślą o osobach w wieku 60+ powstał Podgórski Klub Seniora, w ramach którego regularnie organizowane są zajęcia rekreacyjne, integracyjne i kulturalne oraz wycieczki dedykowane tej grupie wiekowej. Przy klubie seniora działa również Klub Czytelniczy oraz Podgórski Klub Przyjaciół Sztuki (grupa poetycka). Do Podgórskiego Klubu Seniora można dołączyć w każdej chwili.

Data: 2020-01-21 pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia