Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Adres:
Aleja Mickiewicza 3, 31-007 Kraków

Opis

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku działa nieprzerwanie od 37 lat. Kontynuuje tradycje międzyuczelnianego studium powołanego w 1982 roku decyzją Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i ówczesnej Akademii Medycznej, którego celem było propagowanie wiedzy wśród osób starszych oraz profilaktyka procesu starzenia się.

Krakowski UTW był jedną z pierwszych jednostek edukacyjnych w kraju z ofertą skierowaną do seniorów.

Liczba słuchaczy -  600 osób

Zakres tematyczny: studenci kształcą się na 4 kierunkach (do wyboru). Są to:

  • historia sztuki
  • historia i kultura Krakowa
  • judaistyka
  • Chiny: historia, kultura, społeczeństwo.

Dodatkowo studenci JUTW uczestniczą w wybranych seminariach fakultatywnych (spotkania 2 godz. 1 raz na 2 tygodnie). Jest ich ponad 20, m.in.: japonistyka, muzykologia, filmoznawstwo, rosjoznawstwo, historia baletu, filozofia, historia miast i mieszczaństwa, antropologia społeczna, religioznawstwo, orientalistyka, archeologia, prawo, genealogia, sztuka miejska, sztuka ogrodowa, politologia, informatyka. Studenci JUTW uczą się następujących języków (23 grupy): angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego. Dodatkowo warsztaty komputerowe na różnych poziomach, warsztaty komunikacji interpersonalnej, warsztaty pisania wspomnień, warsztaty malarskie, ćwiczenia fizyczne (gimnastyka z fizjoterapeutami, thai-chi, nordic walking).

Data: 2018-10-17 pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora