Instytut im. Jana Pawła II w Krakowie

Lokalizacja:

ul. Kanonicza 18
31-002 Kraków

Telefon:

Tel. (0-12) 429 64 71 
      (0-12) 429 66 03
Fax:(0-12) 429 65 71

Email:

1. Szkoła modlitwy.
Głównym celem jest przybliżenie nauki papieża na temat modlitwy, umocnienie się jego przykładem życiamodlitewnego oraz wzywanie jego wstawiennictwa u Boga.
Wprowadzeniem do formacji "Totus Tuus" w Szkole Modlitwy Jana Pawła II są rekolekcje pn. "Nie lękajcie się".
Odbywają się również:
- spotkanie wspólne - w pierwsze czwartki miesiąca w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej - programie Eucharystia i konferencja;
- spotkania w grupach - pod kierunkiem animatorów w terminach ustalonych przez poszczególne grupy.

2. Biblioteka i czytelnia.
Gromadzi, opracowuje i udostępnia wszelkie prace autorstwa Karola Wojtyły - Jana Pawła II (także w językach obcych), jak również opracaowania dotyczące życia, działalności i twórczości Ojca Świętego.

3. Msza św. i koncert w intencji Jana Pawła II.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 18.00 w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, po mszy św. - koncert. Godziny otwarcia:
- sekretariat czynny od 8.00 do 15.00
- czytelnia czynna od 8.00 do 15.00

Ze zbiorów biblioteki Instytutu można korzystać bezpłatnie, w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00.