Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej

Lokalizacja:

ul. Kluzeka 6
31-222 Kraków

Telefon:

(0-12) 415 58 24

Zajmujemy się:
- działaniami samopomocowymi (grupy wsparcia, inne)
- organizacją czasu wolnego, aktywizacją
- promowaniem i wspieraniem aktywności twórczej
- integracją społeczną.