Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej KLIKA

Lokalizacja:

ul. Ks.Siemaszki 31
31-207 Kraków

os. Złotej Jesieni 9
31-827 Kraków

Telefon:

12 416 53 05
12 395 33 29

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.
Dla osób korzystających z wypożyczalni porady rehabilitanta i psychologa oraz szkolenia z zakresu reintegracji społecznej. Wypożyczalnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.

Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo: pracownie komputerowe, warsztaty z rzemiosła artystycznego, nauka języków.
Konieczny kontakt telefoniczny