Fundacja Wspólnota Nadziei

Lokalizacja:

ul. Krakusów 1A/43
30-092 Kraków

Biuro: Bolechowice, Więckowice 149

Telefon:

Tel. 0 606 837 302
      0 604 512 583

Działania i pomoc Fundacji skierowane są do dorosłych osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz do ich rodzin.
Fundacja prowadzi mieszkanie chronione oraz Hostel „Dom w Połowie Drogi" dla osób z autyzmem w Krakowie przy ul. Olsztyńskiej 14.