Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lokalizacja:

os. Piastów 40
31-624 Kraków

Telefon:

tel. 12 641 22 03

Email:

Opis

os. Piastów 40
31-624 Kraków
tel. 12 641 22 03

Profil jednostki: opieka domowa, pogotowie, opieka doraźna, pielęgniarska opieka długoterminowa.