Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

Lokalizacja:

ul. Aleksandry 11 /pierwsze piętro w pawilonie handlowo-usługowym/
30-837 Kraków

Telefon:

12 658 56 47

Opis

ul. Aleksandry 11 /pierwsze piętro w pawilonie handlowo-usługowym/
30-837 Kraków
tel. 12 658 56 47

Dla seniorów należących do Klubu Seniora w Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów" organizowana

Seniorzy należący do Klubu aktywnie uczestniczą w gimnastyce prozdrowotnej w poniedziałki i czwartki o godzinie 10.00.

Ponadto regularne spotkania emerytów i rencistów (z możliwością załatwienia spraw socjalnych i związkowych) odbywają się we wtorki w godzinach 15.00 - 18.00 z przerwą wakacyjną (lipiec, sierpień). Senorzy biora udział w imprezach okolicznościowych, wycieczkach rekreacyjno-krajoznawczych i kabarecie. Wszelkie informacje można uzyskać przy okazji "wtorkowych spotkań przy herbatce".Zgłoszenia na zjecia nalezy dokonać osobiście w Biurze DK (czynne w dni powszednie w godzinach 11.00-20.00).