Stowarzyszenie „Senior Aktywny StoSA”

Lokalizacja:

pl. Kleparski 15
30-961 Kraków

Telefon:

Tel kom. 0 601 958 948

Email:

Szkolenia, konferencje, poradnictwo.