KRAKÓW DLA SENIORA rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Rada Krakowskich Seniorów 2016 - 2019

 

OGŁOSZENIE

 

NABÓR DO RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW, KOMISJI WYBORCZEJ I ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

Informuję, że Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 1623/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania

Kandydatów, którzy ukończyli 60 lat i mają poparcie instytucji albo organizacji działających na rzecz osób starszych lub co najmniej 20 osobowej grupy mieszkańców z tej samej grupy wiekowej, można zgłaszać osobiście składając właściwe formularze do Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 pok. 102 lub 110, Wydziału Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18 pok. 101 lub na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa: Pl. Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielopole 17A (w kopercie opatrzonej informacją: Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa os. Centrum C 10 „Rada Krakowskich Seniorów”) lub przesłać pocztą na powyższe adresy.

 • do 22 lipca 2016 r. do godz. 15 - termin zgłaszania kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów i do Komisji Wyborczej
 • do 22 lipca 2016 r. do godz. 15 - termin zgłaszania kandydatów na Walne Zebranie
 • 13 września 2016 r. godz. 15 – Wybory do Rady Krakowskich Seniorów

Kompetencje Rady oraz tryb jej wyboru zostały określone w Statucie Rady Krakowskich Seniorów stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLII/755/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej statutu (z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Rady Krakowskich Seniorów i Komisji Wyborczej udzielane są pod numerem telefonu 12 616‑78‑06, 12 616-78-21lub 12 616‑78‑02 oraz w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10 pok. 110 i 102.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą:

Krok po kroku Jak kandydować? Jak wybrać członka Rady? Jak zgłosić się do Komisji Wyborczej?

Szczegóły dotyczące naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

Zarządzenie Nr 1623/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

 • PDF
 • Formularz zgłoszeniowy kandydatki / kandydata do Rady Krakowskich Seniorów – załącznik nr 1 do zarządzenia,
  PDF  
 • Lista poparcia dla kandydatki / kandydata do Rady Krakowskich Seniorów – załącznik nr 2 do zarządzenia,
  PDF  
 • Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Walnym Zebraniu wybierającym członków Rady Krakowskich Seniorów– załącznik nr 3 do zarządzenia,
  PDF  
 • Formularz zgłoszeniowy kandydatki / kandydata do Komisji Wyborczej – załącznik nr 4 do zarządzenia,
  PDF   
 • Karta do głosowania na członka Rady Krakowskich Seniorów– załącznik nr 5 do zarządzenia,
  PDF   
 •  FORMULARZE DO POBRANIA W PLIKACH OTWARTYCH
pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora
Data publikacji: 2016-06-22
Data aktualizacji: 2016-06-23
Powrót