Dokument archiwalny

HONORIS GRATIA DLA SENIORÓW

W czerwcu Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski nadał odznaki Honoris Gratia Ludmile Dąbrowskiej, Joannie Sadowy i Krystynie Grzywie. Wszystkie panie, wyróżnione w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców, aktywnie działają w lokalnym środowisku seniorów.

HONORIS GRATIA DLA SENIORÓW
Fot. Kraków Dla Seniora

 

Pani Ludmiła Dąbrowska jest członkiem Rady Krakowskich Seniorów oraz współzałożycielką i Prezesem (w latach 2004-2012) Zarządu Stowarzyszenia Repatriantów Krakowa i Małopolski, w ramach którego koordynowała projekty, mające na celu stabilizację życiową repatriantów i członków ich rodzin. Jako słuchaczka V roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK wykorzystuje swoje doświadczenie w realizację programów kulturalno-oświatowych skierowanych do lokalnego środowiska seniorów; zainicjowała tworzenie oferty kulturalnej, organizując od 2012 roku cykliczne wyjścia na koncerty filharmonijne oraz okazjonalnie na spektakle teatralne.

Swoje odznaczenie odebrała 10 czerwca z rąk Prezydenta Majchrowskiego podczas uroczystości z okazji Święta Miasta w Krzysztoforach razem z panią Joanną Sadowy, zasłużoną krakowską działaczką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, radną Dzielnicy IV, założycielką i koordynatorką Centrum Aktywności Seniora na Azorach.

Pani Krystyna Grzywa jest jedną z osób, które tworzą Krakowskie Centrum Seniora od początku jego działalności. Doceniona między innymi za inicjatywy, mające na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych, została odznaczona 16 czerwca przez Panią Annę Okońską Walkowicz, doradcę Prezydenta Miasta Krakowa podczas I Zjazdu Centrów Aktywności Seniorów w Wygiełzowie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora