Dokument archiwalny

Sylwetki członków Rady I kadencji 2014 - 2016

Członkowie Rady Krakowskich Seniorów zostali wybrani w dniu 8 września 2014 r. podczas Walnego Zebrania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a skład osobowy Rady ogłosił Zarządzeniem Nr 2751/2014 z dnia 26 września 2014 r. Prezydent Miasta Krakowa. Organizację i tryb działania RKS określa Statut, przyjęty Uchwałą Nr CIX/1640/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Sylwetki członków Rady I kadencji 2014 - 2016
Fot. Kraków Dla Seniora

 

 

Rada Krakowskich Seniorów 2014-2016 działa w składzie:

 

 

 

 1. Ludmiła Dąbrowska
 2. Jerzy Dziwisz
 3. Władysława Maria Francuz
 4. Wacław Główczyński
 5. Marta Hebda
 6. Stefan Jucha
 7. Janina Kołodziej
 8. Marian Krzewiński - Rzecznik Prasowy
 9. Krzysztof Kurzela
 10. Cyprian Milczarek
 11. Danuta Noszka – Leśniewska
 12. Barbara Ostrowska – Płaszewska - Wiceprzewodnicząca
 13. Anna Pietras
 14. Eliza Pulit
 15. Zdzisław Rakoczy
 16. Janina Saniternik
 17. Małgorzata Suder
 18. Barbara Szafraniec - Wiceprzewodnicząca
 19. Zbigniew Ścisłowicz
 20. Joanna Talar - Sekretarz
 21. Antoni Wiatr - Przewodniczący
 22. Stanisław Wojdyła
 23. Wiesława Zboroch
 24. Zbigniew Zgała
 25. Anna Barbara Żarnowska

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora