Dokument archiwalny

INAUGURACJA RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW

Na pierwszym posiedzeniu zebrała się Rada Krakowskich Seniorów. W dniu 30 września 2014 r. jej obrady zainaugurował pan Profesor Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa w obecności pana Bogusława Kośmidera Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pani Anny Okońskiej-Walkowicz, Pełnomocnika ds. Polityki Społecznej. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa reprezentował podczas uroczystości pan Dyrektor Jan Żądło.

INAUGURACJA RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW
Fot. Kraków Dla Seniora

Przewodniczącym 25-osobowego gremium, mającego reprezentować interesy najstarszego pokolenia mieszkańców wobec samorządu Miasta Krakowa wybrano w tajnym głosowaniu pana Antoniego Wiatra. Wiceprzewodniczącymi zostały panie Barbara Ostrowska-Płaszewska i Barbara Szafraniec, a Sekretarzem Rady – pani Joanna Talar. RKS będzie spotykać się co dwa tygodnie, a kolejne posiedzenie zaplanowano na 16 października 2014 r.

Członkowie Rady Krakowskich Seniorów zostali wybrani w dniu 8 września br. podczas Walnego Zebrania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a skład osobowy Rady ogłosił Zarządzeniem Nr 2751/2014 z dnia 26 września 2014 r. Prezydent Miasta Krakowa. Organizację i tryb działania RKS określa Statut, przyjęty Uchwałą Nr CIX/1640/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Adres:
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Dla seniora