górne tło

Rada Krakowskich Seniorów


OGŁOSZENIE

NABÓR DO RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW, KOMISJI WYBORCZEJ I ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

 

Informuję, że Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 2157/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania

 

Kandydatów, mających skończone 60 lat i poparcie instytucji albo organizacji działających na rzecz osób starszych lub co najmniej 20 osobowej grupy mieszkańców z tej samej grupy wiekowej, można zgłaszać osobiście składając właściwe formularze do Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 pok. 106, Wydziału Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18 pok. 101 lub na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa: Pl. Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielopole 17A lub przesłać pocztą na powyższe adresy.


Kompetencje Rady oraz tryb jej wyboru określono w Statucie Rady Krakowskich Seniorów stanowiącym załącznik do Uchwały nr CIX/1640/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu zmienionej Uchwałą nr CXII/1748/14Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr CIX/1640/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Rady Krakowskich Seniorów i Komisji Wyborczej udzielane są pod numerem telefonu 12 616‑78‑06 lub 12 616‑78‑02 oraz w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą:

Krok po kroku

Jak kandydować? Jak wybrać członka Rady? Jak zgłosić się do Komisji Wyborczej?

 

Szczegóły dotyczące naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.