Dokument archiwalny

ZAPRASZAMY do KRAKOWSKIEGO CENTRUM SENIORA

W styczniu 2014 roku, w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (os. Centrum C 10, pokój nr 2), utworzone zostało Krakowskie Centrum Seniora, którego działalność wspiera organizacyjnie i merytorycznie Referat ds. Młodzieży i Seniorów Urzędu Miasta Krakowa.

ZAPRASZAMY do KRAKOWSKIEGO CENTRUM SENIORA
Fot. Kraków Dla Seniora

 

Krakowskie Centrum Seniora (KCS) jest miejscem skupiającym seniorów wolontariuszy, którzy chcą działać na rzecz aktywizacji senioralnego środowiska.

Realizacja zasady SENIOR SENIOROWI ma również wpłynąć na zwiększenie integracji wewnątrzpokoleniowej osób starszych mieszkających w Krakowie.

W KCS wolontariusze pełnią dyżury,  w czasie których przekazują zainteresowanym informacje związane z działaniami różnych  prosenioralnych  instytucji i organizacji pozarządowych.

W ramach KCS wolontariusze zorganizowali również szereg bezpłatnych zajęć dla seniorów:

 1. Klub Sprawnego Seniora – gimnastyka, nordic walking, wycieczki piesze,
 2. Klub E-Senior – zajęcia komputerowe,
 3. Klub ArtSenior – zajęcia plastyczne,
 4. Klub Dialogu AGORA,
 5. Klub Dyskusyjny,
 6. Klub Fotograficzny,
 7. Klub Filmików Animowanych
 8. Klub Poligloty – nauka języka angielskiego,
 9. Krakowski Klub Cyklistów 50+ - wycieczki rowerowe,
 10. Chór GospelSenior,
 11. Klub Sprawne ręce.

Ponieważ KCS jest strukturą dynamiczną, rodzaj i ilość zajęć jest zmienna. Miesięczne plany działania są opracowywane na otwartych spotkaniach, które odbywają się w siedzibie KCS, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 13.00-15.30.

W KCS prowadzimy też akcję „uwalniania książek”, organizujemy Letnią Akademię Seniora, bezpłatne konsultacje dietetyka, włączamy się w organizację krakowskich Senioraliów, Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+ o Puchar Prezydenta Miasta.

Krakowskie Centrum Seniora  nawiązuje współpracę z podmiotami prowadzącymi prosenioralne programy w celu rozpowszechniania ich działań wśród seniorów oraz prowadzi doradztwo dotyczące powstawania nowych miejsc aktywizacji osób starszych.

Od sierpnia 2015 roku Krakowskie Centrum Seniora  współpracuje w obszarze promocji i organizacji wolontariatu z lokalnymi Centrami Aktywności Seniorów. Pełni też rolę filii KCS w Nowej Hucie.

Osoby zainteresowane:

 • nawiązaniem współpracy z KCS,
 • skorzystaniem z naszej pomocy,
 • wzięciem udziału w  zajęciach

zachęcamy do skontaktowania się z nami w godzinach dyżurów osobiście, telefonicznie (tel. 12 – 616-78-32) lub mailowo ( dlaseniora@um.krakow.pl).

                                                                                                        (oprac. J. Woźniak)


Terminy dyżurów w styczniu 2016 r. w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach  od 10:00 do 13:00

Poniedziałek

4, 11, 18, 25

Wtorek

5, 12, 19, 26

Środa

 

Czwartek

7, 14, 21, 28

Piątek

    8, 15, 22, 29

 

         

 

 

Adres:
os. Centrum C 10, 31-931 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora