RADA KRAKOWSKICH SENIORÓW 2019-2022

25-osobowa Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia.

RADA KRAKOWSKICH SENIORÓW 2019-2022
Fot. Kraków Dla Seniora

 

Członkowie Rady Krakowskich Seniorów zostali wybrani w dniu 28 października 2019 r. podczas Walnego Zebrania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a skład osobowy Rady ogłosił Zarządzeniem Nr 40/2021 z dnia 08 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Krakowa.

zdjęcie 2

 1. Zbigniew Władysław Bajka

 2. Zbigniew Baran

 3. Teresa Baszak-Filipczuk

 4. Małgorzata Bednarczyk

 5. Sybilla Borowicka

 6. Bogumiła Drabik

 7. Krystyna Drużkowska

 8. Wacław Główczyński

 9. Krystyna Grzywa

 10. Marian Krzewiński

 11. Grażyna Mirska

 12. Barbara Ostrowska-Płaszewska

 13. Elżbieta Perkowska-Stec

 14. Marek Pilch

 15. Eliza Pulit

 16. Krystyna Rozłonkowska

 17. Janina Saniternik

 18. Anna Strzebońska

 19. Barbara Szafraniec

 20. Jadwiga Szaradowska

 21. Wanda Szelągowska

 22. Antoni Wiatr

 23. Elżbieta Węgrzyn

 24. Wiesława Zboroch

 25. Zbigniew Zgała

ZARZĄD RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW, wybrany na inauguracyjnym posiedzeniu RKS w dniu 2 grudnia 2019 r.:

PRZEWODNICZĄCY – Antoni Wiatr

WICEPRZEWODNICZĄCY - Marian Krzewiński i Zbigniew Baran

SEKRETARZ – Wiesława Zboroch

CZŁONEK ZARZĄDU – Elżbieta Perkowska-Stec

Organizację i tryb działania RKS określa Statut, przyjęty Uchwałą nr XXI/416/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Beata Schechtel-Mączka
Podmiot publikujący: Dla seniora