górne tło

RADA KRAKOWSKICH SENIORÓW 2019-2022

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM!


Ważne telefony:
1. Infolinia dotycząca koronawirusa:    800-190-590
2. Infolinia PZU:                      22-505-11-88
3. Infolinia ZUS:                      22-560-16-00
4. Informacje internetowe:           
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
5. tv kraków  ( telewizja miejska ) https://telewizja.krakow.pl/
6. Informacje internetowe:             MAGICZNY KRAKÓW
7. Informacje internetowe:             DLA SENIORA
8. Informacje internetowe:  Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

9. SANEPID telefon całodobowy: 600-876-214


25-osobowa Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia.

 

Członkowie Rady Krakowskich Seniorów zostali wybrani w dniu 28 października 2019 r. podczas Walnego Zebrania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a skład osobowy Rady ogłosił Zarządzeniem Nr 3134/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa.

zdjęcie 2

 1. Zbigniew Władysław Bajka
 2. Zbigniew Baran
 3. Teresa Baszak-Filipczuk
 4. Małgorzata Bednarczyk
 5. Sybilla Borowicka
 6. Bogumiła Drabik
 7. Wacław Główczyński
 8. Krystyna Grzywa
 9. Maria Kowalczyk
 10. Marian Krzewiński
 11. Andrzej Mirecki
 12. Grażyna Mirska
 13. Elżbieta Perkowska-Stec
 14. Marek Pilch
 15. Eliza Pulit
 16. Krystyna Rozłonkowska
 17. Janina Saniternik
 18. Anna Strzebońska
 19. Barbara Szafraniec
 20. Jadwiga Szaradowska
 21. Wanda Szelągowska
 22. Antoni Wiatr
 23. Elżbieta Węgrzyn
 24. Wiesława Zboroch
 25. Zbigniew Zgała

ZARZĄD RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW, wybrany na inauguracyjnym posiedzeniu RKS w dniu 2 grudnia 2019 r.:

PRZEWODNICZĄCY – Antoni Wiatr

WICEPRZEWODNICZĄCY - Marian Krzewiński i Zbigniew Baran

SEKRETARZ – Wiesława Zboroch

CZŁONEK ZARZĄDU – Elżbieta Perkowska-Stec

Organizację i tryb działania RKS określa Statut, przyjęty Uchwałą nr XXI/416/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami).