Dokument archiwalny

II OGÓLNOPOLSKI KONGRES RAD SENIORÓW

KONGRES ODBYŁ SIĘ W KRAKOWIE W ICE KRAKÓW W DNIU 7 MARCA 2018 POD HASŁEM

„POWSZECHNOŚĆ GMINNYCH RAD SENIORÓW W POLSCE”


 
II OGÓLNOPOLSKI KONGRES RAD SENIORÓW
Fot. Kraków Dla Seniora

Jestem przekonana o wartości tego Kongresu, który stał się już tradycją wprowadzoną Regulaminem Pracy Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Przypominam sobie moment założycielski Ogólnopolskiego Porozumienia w Krakowie w sierpniu 2015 r. Tylko niewiele osób przekonanych było o celowości istnienia takiego forum dla seniorów. Posługiwaliśmy się wtedy porównaniem działania rady seniorów do trochę ciasnego gorsetu z którego jako rady seniorów chcemy wyzwolić się do szerszych horyzontów. Ciekawe - Rada Krakowskich Seniorów –założyciel OPoWRS już po niecałym roku istnienia dostrzegała wagę swojej pracy i chęć zrobienia czegoś więcej.

To właśnie Rada Krakowskich Seniorów zdołała przekonać pozostałych z „6” do założenia Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Jakiś czas temu „ktoś” w Polsce poddał w wątpliwość sens istnienia Porozumienia jako kolejnego podmiotu w przestrzeni, ale na koniec swojej wypowiedzi przyznał, że pierwsza kadencja 2016-2018 całkowicie zmieniła jego ocenę i że dzisiaj widzi ogrom pracy w wzmacnianiu siły głosu seniorów w swoich sprawach. Nie zmarnowaliśmy danego nam czasu. Przekonaliśmy Władze wszystkich szczebli – że jesteśmy, działamy społecznie, demokratycznie i wpisujemy się fundamentalnie w proces budowania polityki senioralnej poprzez ożywianie działań powstawania i funkcjonowania rad seniorów w Polsce.

To rady seniorów skupiają w swoim gronie cały przekrój społeczny osób starszych i są miejscem budowania podstaw do programu polityki senioralnej poprzez oddolne inicjatywy. Podstawą naszego istnienia jest zapis art. 5c Ustawy o Samorządzie Gminnym a ustawowe kompetencje inicjatywne stawiają przed radami wyzwania w tej ważnej dziedzinie. Władze i społeczność seniorów przekonały się do nas. Rozpoczęliśmy wspólną drogę i jak widać – dogadujemy się.

Zorganizowaliśmy już dwa Kongresy. Ten drugi był podsumowaniem pierwszej kadencji OPoWRS i przyjęciem kierunku działania na kolejne dwa lata. Obydwa Kongresy zorganizował nam Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski. Pomogły też Władze Samorządowe Województwa Małopolskiego.

Działamy jak widać w dużym gronie a przykład dobrej współpracy płynący z Małopolski odbija się szerokim echem w Polsce.

Rozpoczynaliśmy w 2016 roku pracę z 32 radami. Dzisiaj jest ich 64. 32 rady przystąpiły do Porozumienia po przemyślanej decyzji popartej wynikami pracy Zarządu OPoWRS. Nic nie działo się siłą inercji. To nasz wielki sukces i potwierdzenie dobrze wykonanej pracy.

II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów jest już historią. Było obecnych na Kongresie prawie 300 osób. Były obecne 84 Rady Seniorów z całej Polski. Były Władze Ustawodawcze i Samorządowe. Byli przedstawiciele gmin i organizacji pozarządowych. Atmosfera obrad była fantastyczna. Krzepiące i pouczające wystąpienia osób zaproszonych odebraliśmy jako nadzieję na dobre rozwiązania w szeroko pojętej polityce senioralnej. W kuluarach Kongresu nawiązały się przyjaźnie i więzi współpracy o które przecież nam organizatorom chodziło. W krótkim powitaniu i otwarciu Kongresu życzyłam nam wszystkim aby proces powoływania rad seniorów w Polsce toczył się jak „kula śniegowa” i do tego dążyć będziemy jako Porozumienie. Odbierając dobre oceny i podziękowania za Kongres przekonuję się, że warto było przez kilka miesięcy zrobić spory wysiłek w organizacji tego spotkania. Nowo wybrany Zarząd OPoWRS na II części Kongresu już dzisiaj myśli o kolejnym wyzwaniach i kolejnym Kongresie za DWA LATA !

Barbara Szafraniec

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów

Kraków 8 marca 2018 r.

https://www.youtube.com/watch?v=MvYUO53LIow&feature=share

Adres:
ul. Konopnickiej 17, 30-302 Kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora