Dokumenty z posiedzenia Rady Krakowskich Seniorów III kadencji 16 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzenia Rady Krakowskich Seniorów 16 stycznia 2020 roku: porządkiem obrad, protokołem z posiedzenia i listą obecności.

Dokumenty z posiedzenia Rady Krakowskich Seniorów III kadencji 16 stycznia 2020 r.
Fot. Kraków Dla Seniora

 

 

 

 

 

 

PDF  Porządek Obrad Rady Krakowskich Seniorów 16 stycznia 2020 r.

PDF  Protokół nr 4/III/2020 z posiedzenia Rady Krakowskich Seniorów

PDF   Uchwała Nr 5 III 2020 RKS dotyczy: Wyboru przedstawiciela Rady Krakowskich Seniorów do Komisji rozpatrującej oferty na prowadzenie Centrów Aktywności Seniorów

PDF   Uchwała Nr 6 III 2020 RKS dotyczy: składu osobowego Komisji Tematycznych Rady Krakowskich Seniorów

PDF   Uchwała Nr 7 III 2020 RKS dotyczy: uprawnień przedstawicieli Rady Krakowskich Seniorów w Komisji rozpatrujących oferty na prowadzenie CAS-ów

PDF  Lista obecności członków Rady Krakowskich Seniorów na posiedzeniu 16 stycznia 2020 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora