IX edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom”

Kreowanie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom to jedno z ważniejszych wyzwań jakie stawia przez sobą Samorząd. Stąd też już po raz dziewiąty Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie z Gminą Miejską Kraków zapraszają do udziału w akcji społecznej, mającej na celu współtworzenie na terenie miasta Krakowa przyjaznych przestrzeni, które wpływając na dobre samopoczucie seniorów, będą wyrazem naszej wspólnej troski wobec środowiska osób starszych.

IX edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom”
Fot. Kraków Dla Seniora

W ramach akcji promowane będą „miejsca przyjazne seniorom”, a szczególnie kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne, użyteczności publicznej i inne, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane, a których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

W IX edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

 1. instytucje,
 2. przedsiębiorcy,
 3. organizacje pozarządowe,
 4. urzędy,
 5. grupy co najmniej 10 osób fizycznych

Aspirować do certyfikatu mogą również inne instytucje, które:

 1. posiadają ofertę - obok ogólnie dostępnej - specjalnie skierowaną do osób starszych (rabaty / zniżki, dedykowane zajęcia itp.),
 2. wykazują skuteczność w przekazywaniu seniorom informacji o przygotowanej specjalnie dla nich oferty,
 3. utrzymują i rozbudowują ofertę dla osób starszych,
 4. posiadają przestrzeń dostosowaną do potrzeb osób starszych,
 5. wykazują się otwartością na potrzeby osób starszych,
 6. są miejscem, z którego oferty często korzystają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych,
 7. podejmują współpracę ze środowiskiem osób starszych,
 8. angażują się w działania na rzecz wsparcia osób starszych.

Uwaga! Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań!!!

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 18 października 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego).

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła Decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego, na podstawie listy rekomendacyjnej opracowanej przez Kapitułę konkursu po wizytacji zgłoszonych miejsc przez członków Komisji Konkursowej.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 15 grudnia 2019 r.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Dekerta 24, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz dlaseniora.krakow.pl

 

Regulamin konkursu

 1. Formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
 2. Wzór oświadczenia osoby uprawionej do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, zgłaszanego do udziału w akcji, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
 3. Formularz Rekomendacji (Załącznik nr 3 do Regulaminu)
 4. Formularz oceny miejsca ubiegającego się o certyfikat „miejsce przyjazne seniorom” (Załącznik nr 4 do Regulaminu)

MPS logo organizatorzy

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora