KRAKÓW DLA SENIORA rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

IX edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom”

Kreowanie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom to jedno z ważniejszych wyzwań jakie stawia przez sobą Samorząd. Stąd też już po raz dziewiąty Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie z Gminą Miejską Kraków zapraszają do udziału w akcji społecznej, mającej na celu współtworzenie na terenie miasta Krakowa przyjaznych przestrzeni, które wpływając na dobre samopoczucie seniorów, będą wyrazem naszej wspólnej troski wobec środowiska osób starszych.

Kraków Dla Seniora

W ramach akcji promowane będą „miejsca przyjazne seniorom”, a szczególnie kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne, użyteczności publicznej i inne, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane, a których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

W IX edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

 1. instytucje,
 2. przedsiębiorcy,
 3. organizacje pozarządowe,
 4. urzędy,
 5. grupy co najmniej 10 osób fizycznych

Aspirować do certyfikatu mogą również inne instytucje, które:

 1. posiadają ofertę - obok ogólnie dostępnej - specjalnie skierowaną do osób starszych (rabaty / zniżki, dedykowane zajęcia itp.),
 2. wykazują skuteczność w przekazywaniu seniorom informacji o przygotowanej specjalnie dla nich oferty,
 3. utrzymują i rozbudowują ofertę dla osób starszych,
 4. posiadają przestrzeń dostosowaną do potrzeb osób starszych,
 5. wykazują się otwartością na potrzeby osób starszych,
 6. są miejscem, z którego oferty często korzystają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych,
 7. podejmują współpracę ze środowiskiem osób starszych,
 8. angażują się w działania na rzecz wsparcia osób starszych.

Uwaga! Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań!!!

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 18 października 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego).

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła Decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego, na podstawie listy rekomendacyjnej opracowanej przez Kapitułę konkursu po wizytacji zgłoszonych miejsc przez członków Komisji Konkursowej.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 15 grudnia 2019 r.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Dekerta 24, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz dlaseniora.krakow.pl

 

Regulamin konkursu

 1. Formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
 2. Wzór oświadczenia osoby uprawionej do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, zgłaszanego do udziału w akcji, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
 3. Formularz Rekomendacji (Załącznik nr 3 do Regulaminu)
 4. Formularz oceny miejsca ubiegającego się o certyfikat „miejsce przyjazne seniorom” (Załącznik nr 4 do Regulaminu)

MPS logo organizatorzy

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora
Data publikacji: 2019-10-01
Data aktualizacji: 2019-10-01
Powrót