Dokument archiwalny

Konferencja i spotkanie na Mazowszu z udziałem Rady Krakowskich Seniorów

Konferencja: „Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania seniorów” w Sejmie RP i spotkanie w Legionowie: „W drodze do modelowego funkcjonowania Rad Seniorów na Mazowszu".

Konferencja i spotkanie na Mazowszu z udziałem Rady Krakowskich Seniorów
Fot. Kraków Dla Seniora

W dniu 2.10.2017 w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania seniorów" z udziałem posłów Sejmu RP,  członków Rządu RP, ekspertów środowisk naukowych oraz przedstawicieli Rad Seniorów i środowisk senioralnych z terenu całej Polski. W konferencji wzięli udział również członkowie Zarządu Rady Krakowskich Seniorów w osobach: Antoni Wiatr, Barbara Szafraniec, Wiesława Zboroch i Marian Krzewiński.

W dniu następnym tj. 3.10.2017 w Legionowie k/Warszawy odbyło się spotkanie Przewodniczących Gminnych i Miejskich Rad Seniorów, Zespołu Inicjatywnego Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów oraz Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, którego temat określono:  "W drodze do modelowego funkcjonowania Rad Seniorów na Mazowszu"  a spotkanie zorganizowane zostało przez WRZOS i Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów. W spotkaniu tym uczestniczyli również w/w członkowie Zarządu Rady Krakowskich Seniorów i zarazem Zarządu OPoWRS.

Rzecznik Prasowy RKS i OPoWRS

Marian Antoni Krzewiński

Adres:
Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora