Komunikat archiwalny

NASZ PAPIEŻ spektakl słowno-muzyczny w stulecie urodzin Jana Pawła II

Wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie na polskiej scenie teatralno-muzycznej w całości oparte na wierszach Karola Wojtyły, z muzyką Janusza Strobla.
29 sierpnia (sobota), g. 18.00, Scena NCK  wstęp wolny - zaproszenia do odbioru w Kasie NCK lub w Biurze Organizacji Widowni.

NASZ PAPIEŻ spektakl słowno-muzyczny w stulecie urodzin Jana Pawła II
Fot. Kraków Dla Seniora

Poezja Karola Wojtyły stawia ważne pytania o sens życia jednostki oraz podejmuje próbę poszukiwania Prawdy, Miłości i Wolności. W niezwykły sposób mówi też o problemach współczesnego człowieka. Jest chwilą zadumy i refleksji, a muzyka Janusza Strobla doskonale ilustruje nastrój twórczości Karola Wojtyły oraz inspiruje do pogłębionych rozważań wokół tej ponadczasowej twórczości.  Wykorzystane w postaci zdjęć i filmów materiały archiwalne wzruszają i potęgują przekaz wartości głoszonych przez Ojca Świętego.

wiersze, teksty – Karol Wojtyła

muzyka – Janusz Strobel

aktorzy: Dominika Ostałowska, Agnieszka Radzikowska, Adam Woronowicz

muzycy: Janusz Strobel, Włodzimierz Nahorny, Mariusz „Fazi” Mielczarek, Paweł Pańta, Cezary Konrad

reżyseria – Redbad Klynstra-Komarnicki

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

NASZ PAPIEŻ - spektakl słowno-muzyczny w stulecie urodzin Jana Pawła II

29 sierpnia (sobota), g. 18.00, Scena NCK  

wstęp wolny - zaproszenia do odbioru w Kasie NCK lub w Biurze Organizacji Widowni.
Ilość miejsc ograniczona.

W budynku NCK obowiązują:

Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COVID-19

Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK. 

Wejście na wydarzenie, możliwe jest po złożeniu przez każdego widza oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego widza na widownię. Formularze oświadczenia dostępne są do pobrania  oraz u pracowników obsługi widowni, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także
POLECAMY