Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Lokalizacja:

ul. Komandosów 18
30-334 Kraków
Ośrodek mieści się w budynkach parafii MB Fatimskiej

Telefon:

12 26 98 612

Opis

W ramach pracowni komputerowej należący do Ośrodka seniorzy mogą samodzielnie skorzystać z stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Istnieje także możliwość przyuczenia się obsługi komputera i korzystania z sie

Ośrodek istnieje od grudnia 2006 r. Jego celem jest pomoc w  zorganizowaniu wolnego czasu osobom starszym i  samotnym.

W ramach pracowni komputerowej seniorzy mogą samodzielnie skorzystać z stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Istnieje także możliwość przyuczenia się obsługi komputera i korzystania z sieci.

Ośrodek działa przez 5 dni w  tygodniu. W  poniedziałki, wtorki i  czwartki w  godz. 10.00 - 16.00, a  w  środy i  piątki w  godz. 11.00 - 16.00.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przynależność do Ośrodka. Zgłoszenia: telefonicznie lub osobiście w środy godz. 18.30