Krakowskie Centrum Seniora 2018

To kolejny rok działalności… Krakowskie Centrum Seniora (KCS) istnieje od stycznia 2014 roku. Działa w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nowej Hucie na os. Centrum C, blok 10.

Krakowskie Centrum Seniora 2018
Fot. Kraków Dla Seniora


Ogólnomiejski  Całodobowy TELEFON DLA SENIORA 12 417 63 58

 

KCS to miejsce, gdzie starsze osoby mogą zarówno spotykać się ze sobą, jak i uzyskać informacje o inicjatywach podejmowanych na ich rzecz we wszystkich dzielnicach Krakowa. Jest miejscem aktywizacji i integracji krakowskich seniorów oraz platformą współpracy dla organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów. Centrum prowadzone jest przez seniorów wolontariuszy, a organizacyjnie i merytorycznie jego działalność wspiera Referat Ds. Młodzieży i Seniorów UMK.

Wolontariusze KCS pełnią dyżury w pok. 2, MOWIS, os. Centrum C 10, podczas których udzielają informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów zgłaszających się osób. Informują również o działalności Klubów KCS i o działalności Centrów Aktywności Seniora.

Aktualny wykaz dyżurów wolontariuszy KCS jest systematycznie umieszczany PONIŻEJ i na tablicy informacyjnej obok pok. 2 w siedzibie KCS.

Aktualny wykaz działających Klubów KCS i harmonogram zajęć publikowany jest PONIŻEJ. Jest też do wglądu na tablicy informacyjnej obok pok. 2 w siedzibie KCS.


W swoich działaniach KCS włącza się w realizację Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych (PASIOS) na lata 2015 – 2020.

Realizując cel PASIOS: edukacja osób starszych, KCS organizuje w okresie wakacyjnym Letnią Akademię Seniora (LAS). Program LAS jest propagowany na tej stronie.


KOORDYNATOR KCS

Agnieszka Kostek
tel. 504 043 320
e-mail: dlaseniora@um.krakow.pl                               


DYŻURY WOLONTARIUSZY

CZERWIEC 2018

Punkty  informacyjne "CO, GDZIE, KIEDY dla seniorów":

ul. Wielopole 17 A,  sala 4

poniedziałki   12:00 – 14.00   Janina Woźniak
wtorki            12:00 – 14.00   Barbara Zugaj
środy               8:00  - 12:00   Małgorzata Gorzula i Ewa Madejska   

os. Centrum C 10,   pok. 2,  Biuro MOWIS,  tel. 12 616 78 32

poniedziałki   11:00 – 13:00     dyżur pełni  Agnieszka Kostek

                        UWAGA 18 i 25 czerwca dyżur odwołany
 


PLAN PRACY KLUBÓW

CZERWIEC 2018

PDF  DO POBRANIA

UWAGA :  Kluby prowadzone są przez wolontariuszy  a  udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszystkie Kluby KCS prowadzą zajęcia w pomieszczeniach Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10,  NOWA  HUTA

Wykaz Klubów Krakowskiego Centrum Seniora :

  • Klub Sprawnego Seniora
  • Klub Dialogu AGORA
  • Klub Komputerowy
  • Klub Nowe Technologie
  • Klub Taneczny
  • Klub Filmików Animowanych
  • Klub Fotograficzny

Poniedziałki :

                      Klub Sprawnego Seniora – sala 6
10:00 – 11:00 gimnastyka dostosowana do potrzeb i możliwości seniorek i seniorów,
                      prowadzi  Ewa Wierzbińska  tel. 602 536 228     

16:00 – 19:00 Klub Dialogu AGORA – sala 6
                      spotkania osób lubiących czytać, prowadzić rozmowy, chętni
x                    wygłaszają prelekcje
                      miesięczna tematyka spotkań umieszczona w zakładce Klubu
                      prowadzi  Marceli Gajewski   tel. 600 799 225

Środy :

                       Klub komputerowy pok. 109
11:00 – 13:00  nauka obsługi komputera  dla początkujących
13:00 – 14.00  nauka obsługi komputera dla średniozaawansowanych
                       prowadzi : Andrzej Matusik  tel. 505 619 956

                       Klub Nowe Technologie
                       
nauka obsługi tabletów
                        prowadzi Krystyna Grzywa tel. 504 456 956    

16:00 – 20:00  Klub Taneczny - sala 6
                       nauka tańca towarzyskiego, spotkania taneczne
                       prowadzi  Emilia Reizner  tel. 600 943 306

Czwartki :  

13:30 – 17:00  Klub Filmików Animowanych  / zajęcia 21 czerwca /
                       nauka i tworzenie krótkich filmików animowanych (lalki) metodą
x                     poklatkową
                       prowadzi : Jadwiga Naparzewska  tel. 12 644 97 34

Piątki :

                       Klub Sprawnego Seniora – sala 6 /15 i 22 czerwca zajęcia odwołane/
10:00 – 11:00  gimnastyka dostosowana do potrzeb i możliwości seniorek i seniorów,
                       prowadzi  Agnieszka Kostek  tel. 504 043 320                                           

                       Klub Fotograficzny   pok. 2
                       Porady z zakresu obsługi aparatów fotograficznych i laptopów
                       prowadzi : Andrzej Matusik    tel. 505 619 956

 

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY   

Osoby zainteresowane zapraszamy do nawiązania współpracy z KCS, wzięcia udziału w zajęciach i wykładach.

                                              

                                                                                                              Opracowała: Agnieszka Kostek

 

 

Adres:
os. Centrum C 10, 31-913 Kraków
mapa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora