RADA KRAKOWSKICH SENIORÓW

25-osobowa Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia.

RADA KRAKOWSKICH SENIORÓW
Fot. Kraków Dla Seniora

 

Członkowie Rady Krakowskich Seniorów zostali wybrani w dniu 13 września 2016 r. podczas Walnego Zebrania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a skład osobowy Rady ogłosił Zarządzeniem Nr 2476/2016 z dnia 26.09.2016 r. Prezydent Miasta Krakowa. Skład osobowy Rady został uzupełniony na posiedzeniu Rady w dniu 14 lutego 2019 r. i ogłoszony - Zarządzenie Nr 519/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.03.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 2476/2016 w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Krakowskich Seniorów II kadencji.

RKS_1 14.09.2017 foto W. Majka UMK

 1. Bogumiła Drabik
 2. Leokadia Dudek-Jakubiak
 3. Alicja Gackiewicz
 4. Wacław Główczyński
 5. Krystyna Grzywa
 6. Stefan Jucha
 7. Jerzy Dziwisz
 8. Maria Kowalczyk
 9. Marian Krzewiński
 10. Krzysztof Kurzela
 11. Ewa Kustra
 12. Ferdynand Nawratil
 13. Barbara Ostrowska-Płaszewska
 14. Włodzimierz Prywałko
 15. Eliza Pulit
 16. Zdzisław Rakoczy
 17. Danuta Siedlecka
 18. Bolesław Stefan
 19. Barbara Szafraniec
 20. Zbigniew Ścisłowicz
 21. Joanna Talar
 22. Antoni Wiatr
 23. Stanisław Wojdyła
 24. Wiesława Zboroch
 25. Zbigniew Zgała

ZARZĄD RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW, wybrany na inauguracyjnym posiedzeniu RKS w dniu 3 października 2016 r.:

PRZEWODNICZĄCY – Antoni Wiatr

WICEPRZEWODNICZĄCY - Barbara Ostrowska-Płaszewska i Marian Krzewiński

SEKRETARZ – Wiesława Zboroch

CZŁONEK ZARZĄDU – Barbara Szafraniec

Organizację i tryb działania RKS określa Statut, przyjęty Uchwałą nr XLII/755/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami).

Spośród 53 zgłoszonych kandydatów do Rady kwalifikację formalną przeszło 46 osób. Spośród tego grona wybrano 25 członków RKS. Warunkiem kandydowania było: ukończone 60 lat, miejsce zamieszkania na terenie Krakowa oraz poparcie podmiotu działającego na rzecz osób starszych: organizacji pozarządowej, klubu seniora działającego np. przy domu Kultury, bibliotece, parafii, radzie dzielnicy, oraz podmiotu prowadzącego uniwersytet trzeciego wieku. Kandydatów mogli zgłaszać również inni seniorzy – wystarczyło pisemne poparcie grupy 20 osób starszych.

Adres:
al. Ignacego Daszyńskiego 19, 31-537 Kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora