Dokument archiwalny

Klub Dialogu AGORA

W Krakowskim Centrum Seniora działa klub dyskusyjny, który od dnia 22 kwietnia 2015 r. przyjął nazwę : Klub Dialogu AGORA (KDA). Pierwszym Wolontariuszem Prowadzącym KDA był Zbigniew Miksztal. Nazwa Klubu – AGORA – jest akronimem od słów : Aktywność, Gościnność, Optymizm, Rozum, Asertywność. Są to te wartości, które w KDA są szczególnie cenione.

 

Klub Dialogu AGORA
Fot. Kraków Dla Seniora

Działalność KDA włącza się w Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych (PASIOS) realizując jego dwa cele :

  • edukacja osób starszych (forma edukacji : samokształcenie)
  • aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową (forma aktywności : spotkania klubowe, dyskusje, prelekcje)

Pomimo tego, że jesteśmy grupą nieformalną, członkowie Klubu w trosce o jego pozytywny wizerunek, utrzymanie ładu i porządku w działaniach KDA (wewnętrznych i zewnętrznych), a także w celu podniesienia poziomu prowadzonych w Klubie dyskusji, jak i poziomu wystąpień prelegentów KDA, przyjęli – na zasadzie porozumienia – poniższe regulacje wewnętrzne :

  • Program Klubu (cele i działalność KDA),
  • Regulamin Klubu (dotyczący m.in. Wolontariusza Prowadzącego Klub, prelegenta, uczestnika dyskusji).

Opracowywane są i archiwizowane dokumenty potwierdzające działalność KDA :

  • Miesięczne Plany Pracy (dostępne na portalu Kraków Dla Seniora i w siedzibie Klubu – na tablicy informacyjnej obok pokoju nr 2, MOWIS, os. Centrum C 10),
  • Sprawozdania Roczne KDA (dostępne na portalu Kraków Dla Seniora),

PDF Sprawozdania z Pracy KDA za okres : 01.01.2017 - 30.06.2017

PDF  Sprawozdania z Pracy KDA za okres : 01.01.2017 - 31.12.2017

PDF  Sprawozdania z Pracy KDA za okres : 01.01.2018 - 30.06.2018

PDF  Sprawozdania z Pracy KDA za okres : 01.01.2018 - 31.12.2018

PDF  Sprawozdania z Pracy KDA za okres : 01.01.2019 - 31.12.2019

 

  • Wybrane teksty prelekcji, sprawozdania z debat, itp.
  • Listy obecności.

Klub Dialogu AGORA jest nieustannie otwarty na nowych członków i sympatyków. Wysyła stałe zaproszenie do wszystkich, którzy lubią rozmawiać, dzielić się swoją wiedzą, poglądami, doświadczeniem i mądrością życiową.

Szczególnie gorąco zapraszamy samotnych, nie mających z kim zamienić słowa, a których rozsadza potrzeba rozmowy :

Klub Dialogu AGORA – to miejsce dla Ciebie ! … ZAPRASZAMY !

Udział w spotkaniach jest BEZPŁATNY !

Spotkania Klubu Dialogu AGORA : poniedziałek, od godz. 16:00 do godz. 19:00.

Miejsce spotkań : sala nr 6, Centrum Obywatelskie, os. Centrum C 10.

Dodatkowych informacji udzieli : Marceli Gajewski, tel. 600 799 225

Z A P R A S Z A M Y 

Drodzy Członkowie i Sympatycy

Klubu Dialogu AGORA

Niestety, próba wznowienia działalności Klubu nie powiodła się, pomimo rezerwacji sal w Centrum Obywatelskim na poniedziałki : 17.08 – 24.08 – 31.08.2020 r. Z zaplanowanych trzech spotkań w sierpniu, udało się przeprowadzić tylko jedno – w dniu 17.08.2020 r. Jednak koronawirus nie odpuszcza, a od dnia 27.08.2020 Kraków został zaliczony do strefy „żółtej”.

W tej sytuacji wydaje się, że jedynie odpowiedzialną decyzją będzie zawieszenie do odwołania spotkań KDA w Centrum Obywatelskim, na dotychczasowych zasadach. Należy pamiętać, że nie rozpoczął się jeszcze rok szkolny i we wrześniu może być zakażeń więcej.

W związku z tym, we wrześniu 2020 poniedziałkowych spotkań KDA w Centrum Obywatelskim nie będzie

W październiku przypada 93 rocznica urodzin Zbyszka Miksztala. Proponuję, abyśmy podjęli próbę spotkania w tym dniu (patrz poniżej).

Marceli Gajewski

 

PLAN  PRACY  KLUBU
PAŹDZIERNIK 2020

 PDF  Do pobrania

Poniedziałek, 12.10.2020
KDA 10/2020/242
Temat : Wspomnienie o Zbyszku Miksztalu...
Prelegent : Marceli Gajewski

Poniedziałki: 5.10, 19.10, 26.10.2020
Spotkania odwołane ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19

Godziny spotkania – od 16:00 do 19:00.
Miejsce spotkań – Centrum Obywatelskie, os.Centrum C10, sala nr 6.

Informacja o Klubie jest dostępna na portalu Kraków dla Seniora:
Krakowskie Centrum Seniora – Klub Dialogu AGORA.

Dodatkowych informacji udzieli :
Wolontariusz Prowadzący Klub – Marceli Gajewski, tel. 600 799 225.

Udział w spotkaniach Klubu jest  BEZPŁATNY .

                                                                             Opracował : Marceli Gajewski

Adres:
Osiedle Centrum C 10, 31-931 Kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora