KRAKÓW DLA SENIORA rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zbigniew Władysław Bajka

zdjęcie

Z wykształcenia historyk i socjolog, doktor nauk politycznych. Równocześnie — zajmował się kształceniem młodego pokolenia dziennikarzy w Instytucie Dziennikarstwa UJ, a po roku 1990 także na Wydziale Dziennikarstwa w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza w Warszawie, Uniwersytecie Pedagogicznym Krakowie i Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Od 1970 roku działa w stowarzyszeniach dziennikarskich, najpierw w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, potem w Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP. W latach 1992-1996 prezes Zarządu Oddziału w Krakowie, następnie — do roku 2000 - Prezes Zarządu Głównego. Aktualnie - Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Od początku lat 70 ubiegłego wieku aktywny dziennikarz, felietonista dwutygodnika „Student”, autor różnych publikacji w prasie krakowskiej oraz w tygodnikach: Przekrój, Polityka, Perspektyw, Angora i innych. Tematyka publikacji związana z mediami i zawodem dziennikarskim, ale także były to relacje z naukowych podróży zagranicznych. Członek honorowy Polskiego Klubu Reportażu. Autor i współautor 14 książek poświęconym mediom i zawodowi dziennikarskiemu oraz ponad 120 publikacji naukowych, ostatnio także reklamie. Autor znanej książki „Historia Mediów” oraz współautor książek o przemianach polskiego dziennikarstwa oraz historii reklamy na świecie i w Polsce. Członek jury wielu nagród dziennikarskich, w tym przewodniczący jury prestiżowej nagrody dziennikarskiej im. Prószyńskich, a ostatnio także Nagrody im. B. Prusa dla dziennikarzy. Aktywny działacz Stowarzyszenia — autor wielu spotkań w krakowskim Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką z przedstawicielami różnych środowisk, w trakcie których poruszane są bardzo ważne problemy polskiej rzeczywistości (cykl spotkań pod nazwą „Bajka 0...”). Od niedawna również jest szefem zespołu, którego celem jest opracowanie Almanachu Małopolskich Dziennikarzy (od roku 1945 do współczesności). Obecnie również jest wykładowcą Uniwersytetów III Wieku . Aktywnie działa w Klubie Starszych Dziennikarzy w Krakowie oraz w Warszawie - działa na rzecz integracji środowiska i jego aktywizacji. Jest członkiem IFJ (Międzynarodowej Federacji Dziennikarskiej), AIERI (Stowarzyszenia ds. Badań Masowego Komunikowania), a także Polskiego Związku Łowieckiego.

Problemami ludzi starszych zajmował się wielokrotnie zarówno jako medioznawca (Ludzie starzy, jako odbiorcy prasy), jak też jako socjolog; prowadząc zajęcia w Akademii Medycznej w Krakowie współpracował z Instytutem Medycyny Społecznej AM. Efektem tej współpracy był m.in. artykuł naukowy pt. "Jaki powinien być lekarz ludzi starych?”.

Na przełomie lat 80 i 90. ubiegłego wieku, jako wiceprezes Rady Nadzorczej byłej Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej był inicjatorem powołania Klubów Seniora przy klubach osiedlowych spółdzielni (Podwawelskie, Cegielniana, Kurdwanów).

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Beata Schechtel-Mączka
Podmiot publikujący: Dla seniora
Data publikacji: 2022-02-21
Data aktualizacji: 2022-02-22
Powrót