KRAKÓW DLA SENIORA rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

V edycja akcji 'Miejsce przyjazne seniorom'

Zapraszamy do udziału w V edycji akcji pn. „Miejsce przyjazne seniorom”. Akcja skierowana jest do instytucji zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom”.

 

Głównym celem akcji jest promowanie działających na terenie miasta Krakowa „miejsc przyjaznych seniorom”: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, z wyłączeniem podmiotów, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań. Miejsca przyjazne seniorom to takie, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane i które odpowiadają na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

W V edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

 • instytucje,
 • firmy,
 • organizacje,
 • urzędy,
 • osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadające pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu),
 • inne podmioty spełniające przynajmniej cztery spośród siedmiu poniższych kryteriów, tj. takie, które:
 1. posiadają ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,
 2. utrzymują i rozbudowują ofertę,
 3. potrafią dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,
 4. realizują zniżki i rabaty dla seniorów,
 5. posiadają architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do potrzeb osób starszych,
 6. są otwarci na potrzeby osób starszych i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom,
 7. są miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 31 października br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom”.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.

Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa. Komisja przygotowuje listę rekomendacyjną, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę decyzyjną.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 15 grudnia br.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz Regulamin akcji wraz z załącznikami można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz www.dlaseniora.krakow.pl

Równorzędnymi organizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” w myśl zawartego porozumienia o współpracy na rzecz poprawy sytuacji społecznej osób starszych oraz budowania pozytywnego wizerunku starości są: Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa porozumienie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ze strony Gminy Miejskiej Kraków – Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Akcja realizowana jest w oparciu o Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, które zostało zawarte 24 maja 2011 r. między Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.

PDF   Regulamin akcji

PDF  DOC Formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

PDF DOC Lista osób zgłaszających kandydaturę (w przypadku zgłoszenia przez osoby fizyczne) (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

PDF  DOC Zgoda na udział w akcji o przyznanie certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom” (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

PDF DOC  Formularz rekomendacji (Załącznik nr 4 do Regulaminu)

PDF  DOC Formularz oceny miejsca ubiegającego się o certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom” (Załącznik nr 5 do Regulaminu)

Adres: ul.Piastowska 32, 30-070 Kraków
pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora
Data publikacji: 2015-10-07
Data aktualizacji: 2015-10-09
Powrót