Pakt Zmian Demograficznych UE

Pakt Zmian Demograficznych to inicjatywa łącząca europejskie władze lokalne, regionalne i narodowe oraz inne zainteresowane  strony, które deklarują współpracę przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, wspierających aktywne i zdrowe starzenie się.

Pakt Zmian Demograficznych UE
Fot. Kraków Dla Seniora

Pakt Zmian Demograficznych opiera się na wynikach Sieci Tematycznej AFE-INNOVNET (Innowacje dla środowisk przyjaznych osobom starszym) oraz ma na celu stać się ramami politycznymi i technicznymi, łącząc w swojej formalnej i długoterminowej strukturze, wszystkie europejskie władze lokalne, regionalne i narodowe- oraz inne zainteresowane  strony- które będą uczestniczyły we współpracy i wdrażaniu mądrych i innowacyjnych rozwiązań opartych na dowodach, w celu wspierania aktywnego i zdrowego starzenia, w kompleksowej odpowiedzi na wyzwania demograficzne w Europie.

Będzie ściśle współpracował i opierał się na inicjatywach, takich jak Globalna Sieć Miast i Gmin Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Sieć Zdrowych Miast  Światowej Organizacji Zdrowia w Europie (WHO-Europe), Innowacyjne Europejskie Partnerstwo na Rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia (AFE-INNOVNET) , w duchu Deklaracji Dublińskiej 2013, która dotyczy Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym w Europie.

Pakt zostanie ustalony, jako międzynarodowe, nie czerpiące korzyści stowarzyszenie, działające na zasadach prawa belgijskiego. Będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron, takich jak władze lokalne, regionalne, krajowe, a także innych zainteresowanych stron (np. organizacji wspierających społeczeństwo obywatelskie, przemysł, ośrodki badawcze oraz uniwersytety), które zobowiązują się do dobrowolnego tworzenia środowisk przyjaznych osobom starszym, w swoim rzeczywistym społeczeństwie, aby dzielić się swoim doświadczeniem z innymi członkami Paktu.

  Szczegóły

Pakt Zmian Demograficznych 1

Pakt Zmian Demograficznych 2

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora