Dokument archiwalny

V Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski w Muszynie Złockie

W dniach 20-23 września 2017 w Ośrodku Wypoczynkowym „Kolejarz” w Muszynie Złockie odbył się Jubileuszowy V Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II.

V Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski w Muszynie Złockie
Fot. Kraków Dla Seniora

W przeglądzie uczestniczyło 360 seniorów i 22 zespoły sceniczne reprezentujące m.in. Centra Aktywności Seniorów, Kluby Seniora i Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej Krakowa.
Przegląd udowodnił niezwykłe zaangażowanie i nakład pracy Seniorów i terapeutów dając w efekcie wysoki poziom artystyczny całego Jubileuszowego Przeglądu.
Atmosfera wzajemnych relacji pomiędzy wykonawcami była doskonałym przykładem integracji i pozytywnej rywalizacji pomiędzy Seniorami.
W Przeglądzie uczestniczyli również w charakterze obserwatorów zaproszeni przedstawiciele Rady Krakowskich Seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

Rzecznik Prasowy RKS i OPoWRS
Marian Antoni Krzewiński

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora