KRAKÓW DLA SENIORA rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

VIII edycja konkursu „Działajmy razem”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej oraz Wydziałem Edukacji ogłasza ósmą edycję konkursu „Działajmy razem” na realizację działań międzypokoleniowych. Celem konkursu jest integracja uczniów i osób starszych oraz wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych projektów dotyczących uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia.

Fot. Kraków Dla Seniora

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, uczestnicy zajęć w młodzieżowych domach kultury oraz mieszkańcy burs prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie projekty nowe, opracowane z myślą o jego bieżącej edycji, z możliwością kontynuacji.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania środków pieniężnych na sfinansowanie nagrodzonego projektu. Minimalna kwota sfinansowania to 2.000,00 zł, a maksymalna 12.000,00 zł.

Projekty należy złożyć lub przesłać w formie papierowej na adres:
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Seniorów, ul. Dekerta 24, segment B, pokój 4 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku z zamieszczoną na kopercie pieczęcią instytucji uprawomocnionej do udziału w konkursie oraz dopiskiem Konkurs na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”.

Zwycięzców wyłoni Jury Konkursowe, w skład którego wchodzą: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej jako przewodniczący Jury, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, po jednym przedstawicielu z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Wydziału Edukacji, jeden przedstawiciel Rady Krakowskich Seniorów oraz jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa.

Szczegółowe warunki konkursu określa załączony Regulamin.

UWAGA! Termin składania projektów upływa 15 maja 2023 r. Projekty powinny być realizowane od września 2023 r. do czerwca 2024 r. 

Konkurs „Działajmy Razem” jest elementem realizowanego w ramach Polityki Senioralnej szerszego projektu „Edukacja do późnej dorosłości”.

Dodatkowe wiadomości o konkursie można uzyskać w Referacie ds. Seniorów. telefon: 12 616 78 06.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora
Data publikacji: 2023-04-13
Data aktualizacji: 2023-04-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź