KRAKÓW DLA SENIORA rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Urzędnicy słuchają seniorów – seniorzy projektują

To tytuł innowacyjnego przedsięwzięcia, które Miasto zaczyna realizować w ramach projektu „Generator innowacji. Sieci wsparcia 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs projektów innowacyjnych prowadziło Towarzystwo Ę, które doceniło krakowski pomysł i zdecydowało o sfinansowaniu jego pilotażu.

Fot. Kraków Dla Seniora

Kraków naprawdę chce być miastem przyjaznym starzeniu się i opracować politykę senioralną, która odpowiada potrzebom 239-tysięcznej grupy mieszkańców 60+. Nie jest to łatwe, bowiem dotychczasowe diagnozy będące podstawą polityk miejskich i realizowanych programów nie obejmują nieaktywnych osób starszych, a wśród nich osób niewychodzących z domów, samotnych, wycofanych, a tym samym wykluczonych. Przyczyną braku aktywności często nie jest ciężka choroba czy niepełnosprawność, lecz niska samoocena, poczucie osamotnienia związane np. z emigracją dzieci i wnuków oraz brak wiary, że ich sytuacja wraz z nawiązaniem relacji społecznych może się zmienić bądź, że ktoś chciałby się zainteresować ich losem.

Wartościowe relacje sąsiedzkie

Dotarcie do nich jest trudne z powodu braku kontaktów, nieufności etc. Jedynymi, którzy mają szansę poznać potrzeby tej grupy, są rozpoznawalne osoby z sąsiedztwa, najlepiej także starsze. Niestety, choć doskonale wiemy, jak wielką moc mają dobre sąsiedztwa, w mieście obserwujemy ich zanikanie. Ożywienie sąsiedztw poprawiłoby jakość lokalnych relacji społecznych i tym samym sytuację życiową osób starszych. Cały czas obserwujemy niedostateczne wykorzystanie ogromnego potencjału, jaki drzemie w osobach w wieku senioralnym.

Zgłoś się do udziału w projekcie!

Seniorzy wolontariusze, chętni mieszkańcy Krakowa, członkowie Centrów Aktywności Seniora, członkowie RKS, słuchacze UTW lub inni seniorzy dobrej woli z duszą badacza, którzy zgłoszą się do projektu, zostaną przeszkoleni do roli obserwatorów problemów życiowych samotnych, nieaktywnych seniorów oraz zmotywowani do stawania się ambasadorami spraw senioralnych w mieście i do inicjowania powstawania dobrych sąsiedztw.

W czasie szkoleń będą współtworzyć narzędzia badawcze, nabędą umiejętności interpersonalne i rozpoznają problemy nieaktywnych seniorów. Po pogłębionej refleksji i opracowaniu wyników badań przez profesjonalistów powrócą do swoich sąsiadów-rozmówców i przedstawią efekty tych prac stworzonym grupom sąsiedzkim lub pojedynczym osobom w czasie kolejnych z nimi spotkań. Będzie to okazja do korekty wniosków wypracowanych przez profesjonalistów.

Najistotniejszym elementem innowacji będzie przekazanie wyników badań, refleksji i pomysłów grupie urzędników zajmujących się różnymi obszarami życia miasta dotyczącymi seniorów. Grupa ta w miarę możliwości nabytą wiedzę wykorzysta podczas tworzenia kolejnych miejskich rozwiązań.

Aby zarysowany powyżej pomysł mógł się urzeczywistnić, potrzebujemy pomocy seniorów, którzy zechcą zgłosić się do udziału w projekcie.

Zgłoszenia każdej osoby chętnej do zostania badaczem spraw senioralnych przyjmuje pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej (telefonicznie: 797 905 860 lub e-mailowo: anna.okonska-walkowicz@um.krakow.pl) do 20 czerwca. Jedyny warunek to ukończone 60 lat. Nieznane problemy osób starszych czekają na rozwiązanie. Może się to udać przy Państwa pomocy.

Anna Okońska-Walkowicz
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej

DOC PDF  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora
Data publikacji: 2022-06-09
Data aktualizacji: 2022-06-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź