KRAKÓW DLA SENIORA rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM - Słowo Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego

Cieszę się niezmiernie, że wśród laureatów pierwszej edycji naszego konkursu znalazły się zarówno miejskie instytucje, organizacje pozarządowe jak też prywatne firmy. Swoją ofertę dla starszego pokolenia krakowian przedstawiły między innymi: kluby seniora, muzea, kina, młodzieżowe domy kultury, księgarnie oraz studia zdrowia i urody.

Od kilku lat przybywa w naszym mieście miejsc przyjaznych seniorom. Stopniowo znikają bariery architektoniczne utrudniające osobom starszym funkcjonowanie, powiększa się zakres usług oferowanych im na atrakcyjnych, preferencyjnych warunkach.

 

Mamy już kilka uniwersytetów trzeciego wieku i cały szereg projektów opracowanych – m. in. przez Gminę Miejską Kraków - z myślą a o potrzebach osób starszych. Za pośrednictwem miejskiego serwisu internetowego "Kraków dla seniora" informujemy zainteresowanych o dedykowanych im wydarzeniach, o programach z zakresu zdrowia, edukacji sportu rekreacji, czy pomocy społecznej. Do dyspozycji stowarzyszeń i organizacji reprezentujących starszych mieszkańców Krakowa oddaliśmy także Miejski Ośródek Wspierania Inicjatyw Społecznych – wraz z jego sprzętem, wyposażeniem, salami, w których można organizować spotkania i szkolenia.

Jestem przekonany, że prowadzona wspólnie z Samorządem wojewódzkim Akcja "Miejsce przyjazne seniorom" będzie znaczącym i skutecznym wsparciem dla wszystkich tych działań, że miejsc i inicjatyw przyjaznych seniorom będzie coraz więcej.

Mam nadzieję, ze dzięki naszej współpracy troska o osoby starsze stanie się powszechnym nawykiem, a o potrzebach seniorów pamiętać będziemy na co dzień - wszyscy bez wyjątku: w domach kultury, w urzędach, aptekach, w sklepach kawiarniach i teatrach.

Serdecznie dziękuję zwycięzcom pierwej edycji konkursu i zapraszam do współpracy wszystkich, którzy wspólnie z nami chcą budować Kraków przyjazny seniorom.

 


Podpis Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego

 

 

 

 

 

 


Więcej o Akcji "Miejsce przyjazne seniorom"

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora
Data publikacji: 2012-07-04
Data aktualizacji: 2017-04-04
Powrót