Dokument archiwalny

Zapraszamy do LASu 2015

Krakowskie Centrum Seniora już po raz drugi, w okresie wakacyjnym zaprasza seniorów we wtorki, od godziny 10.00 do LAS, czyli Letniej Akademii Seniora

Zapraszamy do LASu 2015
Fot. Kraków Dla Seniora

 

Letnia Akademia Seniora to cykl cotygodniowych spotkań, w czasie których można wysłuchać jakiejś ciekawej prelekcji, a potem podyskutować przy herbatce.

W ramach LAS przewidziane są też spotkania z przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych, którzy opowiedzą o organizowanych dla seniorów innych bezpłatnych zajęciach. Dla chętnych  będą odbywały się dodatkowo zajęcia plastyczne, wycieczki po Krakowie, wycieczki rowerowe. Możemy też  na bieżąco wdrażać jakieś inne pomysły uczestników.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 czerwca br.:

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 13.00 telefonicznie ( tel. 12 616 78 32 ) lub osobiście w siedzibie KCS, os. Centrum C 10, pok.2.

Zajęcia w Letniej Akademii Seniora odbywają się w salach budynku Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10.

Inauguracja zajęć odbędzie się 30 czerwca o godz. 10.00 w sali NOT, os. Centrum C 10.

Szczegółowy program i  harmonogram oraz dodatkowe informacje znajdują się poniżej.

 

KRAKOWSKIE CENTRUM SENIORA

z a p r a s z a   d o  LASu

 Program Letniej Akademii Seniora – II edycja

Organizator – Krakowskie Centrum Seniora działające przy Wydziale Spraw Społecznych UMK

Miejsce – Nowa Huta, os. Centrum C 10 (budynek MOWIS)

Termin i czas trwania zajęćod 30.06. do 25.08.br., w każdy wtorek

 • wykłady - godz. 10.00 - 11.30 ,
 • „Spotkania przy herbatce” -  godz. 11.30-13.00.

Zgłoszenia - do dnia 20.06.br.

 • osobiście  - w siedzibie Krakowskiego Centrum Seniora (os. Centrum C 10, pok. 2) lub w czasie trwania Senioraliów 2015  (5 - 7.06.) w punkcie informacyjnym KCS
 • telefonicznie  -  od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 -13.00,  tel.12 - 616 -78 – 32

Program Letniej Akademii Seniora:

30.06. – Inauguracja zajęć w Letniej Akademii Seniora. „ Rozważania o aktywności, czyli jak zostać „pingwinem” -

              Janina Woźniak , koordynator wolontariatu w KCS

   7.07. - „Moje, seniora, zachwyty Krakowem” - Ryszard Łukasik, Klub Sprawnego Seniora

 14.07. - „Zatrzymać młodość” -  Lucjan Surdej, Akademia Zdrowego Stylu Życia

 21.07. - „ Życie intymne starożytnych Greków w malarstwie wazowym” - Marceli Gajewski , Klub Dialogu „Agora”      

 28.07. - „Komputer nasz wróg czy przyjaciel” – Krystyna Grzywa, Klub E-Seniora

  4.08. -  „Zmyślne ruchy, sprawny umysł” –  Anna Strama, Klub ArtSenior

 11.08. - „Tajemnice wody” – Anna Pietras, Klub Sprawnego Seniora

 18.08. -„Opowiem Wam moją historię”- uczestnicy LAS

 25.08.-  „Senior w Urzędzie”- z-ca dyr WSS UMK  Mateusz Płoskonka .  Zakończenie zajęć w Letniej Akademii Seniora,

              wręczenie dyplomów.

UWAGI:

 • wszystkie zajęcia podane w programie są bezpłatne,
 • możliwa jest zamiana terminów , zmiana tematów zajęć lub osób prowadzących zajęcia,
 • w ramach LAS przewidziane jest  organizowanie zajęć plenerowych i wycieczek pieszych lub rowerowych w innych dniach niż wtorki,
 • osoby uczestniczące w LAS mogą  korzystać:

-  z zajęć plastycznych w Klubie  ArtSenior ,

-  z zajęć komputerowych w Klubie E- Senior,

-  z biblioteczki Krakowskiego Centrum Seniora w ramach akcji „Uwolnij książkę”.

 • „Spotkania przy herbatce” - to spotkania towarzysko-dyskusyjne będące przedłużeniem zajęć programowych. Ich forma i czas trwania będą uzależnione od potrzeb, zaangażowania oraz umiejętności organizatorskich uczestników LASu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań na tematy interesujące słuchaczy LAS.

 

Adres:
Osiedle Centrum C 10, 31-931 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora