Projekt „W sile wieku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że od dn. 01.03.2017 r. do dn. 28.02.2020 r. realizowany jest projekt pn.: „W sile wieku”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt „W sile wieku”
Fot. Kraków Dla Seniora

Projekt pn.: „W sile wieku” skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych.

Dla uczestniczek i uczestników przewidziano utworzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków 5 nowych placówek – klubów samopomocy (100 nowych miejsc) zapewniających dzienną aktywizację seniorów. W ramach projektu zaplanowano realizację usług:

opiekuńczo – pielęgnacyjnych: dwa posiłki dziennie ( w przypadku osób niesamodzielnych zapewniamy pomoc w spożywaniu posiłków), pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną a dla wybranych uczestników dowóz z miejsca zamieszkania do i z klubu samopomocy;

aktywizująco – usprawniających: organizacja czasu wolnego, terapie zajęciowe podnoszące sprawność i aktywizację seniorów; imprezy integracyjne, wyjazdy rekreacyjno-turystyczne,

wspomagających: możliwość uzyskania wsparcia w postaci informacji, edukacji i poradnictwa poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem projektu a także poprzez wsparcie świadczone dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne).

Od dnia 13.03.2017 r. w Klubie Samopomocy – Specjalistycznym, os. Krakowiaków 2, rozpoczęto realizację usług dla 20 mieszkańców Krakowa po 60 r. ż, po przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzheimera lub inne choroby otępienne. Pozostałe kluby samopomocy – aktywizacyjne przy ul. Grzegórzeckiej 19/1–2 oraz ul. Gdańskiej 5, uruchomione będą od kwietnia 2017 r.

Aby zostać uczestnikiem klubu samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”, należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka wraz z zaświadczeniem lekarskim bezpośrednio w siedzibie MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14, klubach samopomocy, w lokalach Filii MOPS lub za pośrednictwem poczty lub pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny z p. Moniką Łojek w godz. 7.30 – 15.30 pod numer tel. 12 616 53 30 lub tel. kom. 660 637 756.

Klub Samopomocy – Specjalistyczny, os. Krakowiaków 2,
tel. 660 637 847

Klub Samopomocy – Aktywizacyjny, ul. Grzegórzecka 19,
tel. 668 254 980

Klub Samopomocy – Aktywizacyjny, ul. Gdańska 5,
tel. 660 637 805

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na stronie www.bip.krakow.pl

PLAKAT [do pobrania]

ULOTKA [do pobrania]

Rysunek1-006_krzywe_p2

Adres:
ul. Józefińska 14, Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także
POLECAMY