Bezpieczny i Aktywny Senior

Kampania informacyjna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej której celem jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Bezpieczny i Aktywny Senior
Fot. Kraków Dla Seniora

Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.

św. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku

Kampania społeczna „Bezpieczny i Aktywny Senior” w sposób kompleksowy będzie poruszała najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych regularnie przygotowując materiały edukacyjne i promocyjne o jak najszerszym spektrum odbioru. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza współpracować z szeroką liczbą partnerów: tak aby przygotowywane materiały posiadały jak najwyższą wartość merytoryczną oraz aby trafiały bezpośrednio do odbiorców.

Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnej roli osób starszych w rodzinie i społeczeństwie jako osób kształtujących tożsamość rodzinną, regionalną i narodową.

Strona główna MRPiPS, prezentuje opis dostępnych form wsparcia oferowanego osobom starszym oraz film Ministerstwa Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/film-bezpieczny-i-aktywny-senior/

Ulotka BiAS_1

 

Ulotka BiAS_2

Do pobrania:

PDF Założenia kampanii BiAS

PDF BiAS _informator

PDF Ulotka BIAS

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także
POLECAMY