górne tło

Akademia Zdrowia Osób Starszych

Akademia to kolejne działanie miasta w ramach Programu PASIOS z inicjatywy Zespołu Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Zespołu Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Krakowskich Seniorów. Celem Akademii jest upowszechnianie wśród starszych mieszkańców Krakowa wiedzy, która może pomóc w zachowaniu dobrego zdrowia.

W pierwszym półroczu zaplanowano cykl 4 spotkań. Spotkania to wykłady cenionych naukowców oraz możliwość zadawania im pytań. Spotkania Akademii odbywać się będą w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (główne wejście). Oto harmonogram spotkań.

4 marca 2024 godz. 10.00-12.00

Temat II Wykładu: "Dlaczego codzienna aktywność fizyczna jest nam niezbędna? Od teorii do praktyki".
Wykładowca: dr Joanna  Gradek, adiunkt, trener klasy pierwszej

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 29.02.24 na adres poczty elektronicznej:  g.mirska@onet.pl

14 maja 2024 rok: 10.00-12.00

Temat III wykładu: „Bezpieczeństwo stosowania leków i ich zażywanie.”
Wykładowca: Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM - od 2001,
Ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego.

20 czerwca 2024 rok: 10.00-12.00

Temat IV Wykładu: „Recepta na długowieczność”

Wykładowca: dr n. med. Krzysztof Czarnobilski
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Geriatria
Szpital ZOZ MSWiA w Krakowie - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Konsultant ds. Geriatrii i Chorób Wewnętrznych SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Program AZOS uzyskał akceptację Pani Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Polityki Senioralnej Anny Okońskiej -Walkowicz i jest zgodny z Gminnym Programem  Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych (PASIOS)

Z serdecznym pozdrowieniem i życzeniami zdrowia organizatorzy:

Teresa Baszak – Filipczuk Przewodnicząca Zespołu Profilaktyki i Ochrony Zdrowia tel. 692 777 592

Grażyna Mirska Przewodnicząca Zespołu Sportu, Turystyki i Rekreacji tel. 513 060 080

Rady Krakowskich Seniorów