górne tło

II Konferencja projektu społecznego Seniorpedia.pl – Razem! Chętnie! Wzajemnie!

Konferencja jest częścią projektu społecznego skierowanego do opiekunów nieformalnych osób starszych.

Podczas konferencji wykłady zaprezentują lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i psycholodzy oraz leśnicy. Będą one poświęcone podejmowanym działaniom mającym na celu poprawę jakości życia osób starszych, wdrożenia modelu pozytywnego starzenia oraz pomocy rodzinnym, nieformalnym opiekunom osób starszych, w tym ich dzieciom.

Wykłady zostały podzielone na trzy panele:

„Razem!” – integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa przy aktywnościach fizycznych, społecznych i umysłowych;

„Chętnie!” – edukacja do roli opiekuna, wolontariusza, pomocnika wytchnieniowego (chętnie pomagam);

„Wzajemnie!” – działania Wzajemnie Damy Radę zaangażowanie specjalistów i rodzin w niesienie pomocy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, potwierdzony certyfikatem. Informacje: 601 457 888 Zgłoszenia: biuro@seniorpedia.pl

PDF  Plan konferencji do pobrania